Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
A.H.Tammsaare tee 135 äriruumi osa tasuta kasutusse andmine (Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet)
Tallinna Linnavalitsus 21.11.2007 korraldus number 2020
Redaktsiooni kehtivus:21.11.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

21. november 2007 nr 2020-k

 

 

A. H. Tammsaare tee 135 äriruumi osa tasuta kasutusse andmine (Tallinna
Munitsipaalpolitsei Amet)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 66 lg 4, Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määruse nr 72 punkti 3 ja 13. augusti 2003 määruse nr 74 punkti 3 alusel ning arvestades Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti 22.oktoobri 2007 taotlust nr 1-2/325-1:

 

 

1.Mustamäe Linnaosa Valitsusel anda otsustuskorras Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti (registrikood 75034502) kasutusse tasuta ja tähtajatult A. H. Tammsaare tee 135 I korruse äriruumist nr 4 (inv pl) 1/6 mõtteline osa pinnaga 33,5 m² järgmistel tingimustel: 

1.1 äriruumi osa kasutatakse munitsipaalpolitsei tugipunktina;

1.2 kasutaja tasub äriruumi kasutamise eest tasumisele kuuluvad kõrvalkulud (sh hooldus- ja halduskulud), maksud ja koormised;

1.3 äriruumi  allkasutusse andmine on keelatud.

2. Mustamäe Linnaosa Valitsusel teha korraldus teatavaks Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär