Tänavanime määramine Lasnamäe linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 21.11.2007 määrus number 99
jõustumine 26.11.2007

Redaktsiooni kehtivus 26.11.2007 - ...

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

21. november 2007 nr 99

 

 

 

 

 

Tänavanime määramine Lasnamäe linnaosas

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohanimeseaduse §  3 lõike 7 punkti 1, § 4 lõike 1 punkti 4, § 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 4, § 13 lõike 2 punktide 1 ja 2 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra punktide 1.3.3, 2.2.2 ja 3.5 alusel.

 

 

 

 

 

§ 1.  Määrata Lasnamäe linnaosas Sõjamäe asumis Punase tänava ja Peterburi tee ühendusteele nimeks Plasti tänav vastavalt lisale.

§ 2.  Tallinna Linnaplaneerimise Ametil määrata Plasti tänava nime alusel moodustatavatele kinnistutele aadressid.

§ 3.  Lasnamäe Linnaosa Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide ja aadressi numbrimärkide paigaldamine.

§ 4.  Määrus jõustub 26. novembril 2007.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

21. novembri 2007 määruse nr 99

“Tänavanime määramine Lasnamäe linnaosas“

LISA

 

            Plasti tänava skeem

 

 

 

 

            Plasti tänava skeem

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär