Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Eelarveliste vahendite kasutamine Haabersti Sotsiaalkeskuses alates 2003. aastast
Tallinna Linnavolikogu 15.11.2007 otsus number 276
Redaktsiooni kehtivus:15.11.2007 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

15. november 2007 nr 276

 

 

 

 

Eelarveliste vahendite kasutamine Haabersti Sotsiaalkeskuses alates 2003. aastast

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48 lg 3 ja Tallinna põhimääruse § 33 alusel ning tulenevalt linnavolikogu revisjonikomisjoni 14.06.2007 aktist nr 1/07 “Eelarveliste vahendite kasutamine Haabersti Sotsiaalkeskuses alates 2003. aastast“, revisjonikomisjoni 17.09.2007 otsusest nr 7 ja linnavalitsuse 03.10.2007 seisukohast revisjonikomisjoni akti ja otsuse kohta,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Võtta revisjonikomisjoni akt teadmiseks.

2. Märkida, et oma tegevuses on Haabersti Sotsiaalkeskus jälginud kinnitatud eelarvet ning eelarvelisi vahendeid on kasutatud sihipäraselt.

3. Haabersti Sotsiaalkeskusel:

3.1 postimüügi teenuste kasutamisel kasutada eraldi kliendinumbrit ja otsetasumist;

3.2 kingituste ja meenete arvelevõtmise ja mahakandmise üle pidada asutusesisest arvestust.

4. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Linnavalitsusele ja Haabersti Sotsiaalkeskusele.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees