Huvikooli seaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine

Tallinna Linnavolikogu 15.11.2007 määrus number 37
jõustumine 22.11.2007

Redaktsiooni kehtivus 26.05.2014 - ...

REDAKTSIOON:
Tvk m 15.05.2014 nr 11 [RT IV, 23.05.2014, 6 - jõust. 26.05.2014]

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

15. november 2007 nr 37

 

 

Huvikooli seaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine
[RT IV, 23.05.2014, 6 - jõust. 26.05.2014]

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, haldusmenetluse seaduse § 8 lõike 2 ja huvikooli seaduse § 6 lõigete 1 ja 3, § 7 lõike 2, § 9 lõike 5, § 10 lõigete 4, 5 ja 6, § 11 lõike 1, § 13 lõike 1, § 14 lõike 2 ja lõike 3 punkti 8, § 15 lõike 1, § 17 lõigete 1 ja 2 alusel.

 

 

     

§ 1. Delegeerida huvikooli seaduse § 7 lõikes 2, § 13 lõikes 1 ja § 15 lõikes 1 kooli pidaja pädevusse antud ülesanded Tallinna Linnavalitsusele.

§ 2. Delegeerida huvikooli seaduse § 6 lõigetes 1 ja 3, § 9 lõikes 5, § 10 lõigetes 4, 5 ja 6, § 11 lõikes 1, § 14 lõikes 2 ja lõike 3 punktis 8 ja § 17 lõigetes 1 ja 2 kooli pidaja pädevusse antud ülesanded spordihuvikooli puhul Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhatajale ja muu huvikooli puhul Tallinna Haridusameti juhatajale.
[RT IV, 23.05.2014, 6 - jõust. 26.05.2014]

§ 3. Määrus jõustub 22.novembril 2007.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees