Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
26.05.2014- ...
 
22.11.2007-25.05.2014

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Huvikooli seaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine
Tallinna Linnavolikogu 15.11.2007 määrus number 37 [RT IV, 27.06.2013, 120]
Jõustumine:22.11.2007
Redaktsiooni kehtivus:22.11.2007 - 25.05.2014 [RT IV, 27.06.2013, 120]
Märkus: Määruse pealkiri kuni 26.05.2014: Huvikooli seaduse § 7 lõikes 2, § 13 lõikes 1 ja § 15 lõikes 1 kooli pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele ning § 6 lõigetes 1 ja 3, § 9 lõikes 5, § 10 lõigetes 4, 5 ja

 Redaktsioonid

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

15. november 2007 nr 37

 

 

Huvikooli seaduse § 7 lõikes 2, § 13
lõikes 1 ja § 15 lõikes 1 kooli pidaja
pädevusse antud ülesannete delegeerimine
Tallinna Linnavalitsusele ning § 6
 lõigetes 1 ja 3, § 9 lõikes 5, § 10 lõigetes 4,
5 ja 6, § 11 lõikes 1, § 14 lõikes 2 ja lõike 3
punktis 8, § 17 lõigetes 1 ja 2 kooli pidaja
pädevusse antud ülesannete delegeerimine
Tallinna Haridusameti juhatajale

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, haldusmenetluse seaduse § 8 lõike 2 ja huvikooli seaduse § 6 lõigete 1 ja 3, § 7 lõike 2, § 9 lõike 5, § 10 lõigete 4, 5 ja 6, § 11 lõike 1, § 13 lõike 1, § 14 lõike 2 ja lõike 3 punkti 8, § 15 lõike 1, § 17 lõigete 1 ja 2 alusel.

 

 

§ 1.  Delegeerida huvikooli seaduse § 7 lõikes 2, § 13 lõikes 1 ja § 15 lõikes 1 kooli pidaja pädevusse antud ülesanded Tallinna Linnavalitsusele.

§ 2.  Delegeerida huvikooli seaduse § 6 lõigetes 1 ja 3, § 9 lõikes 5, § 10 lõigetes 4, 5 ja 6, § 11 lõikes 1, § 14 lõikes 2 ja lõike 3 punktis 8, § 17 lõigetes 1 ja 2 kooli pidaja pädevusse antud ülesanded Tallinna Haridusameti juhatajale.

§ 3.  Määrus jõustub 22. novembril 2007.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees