Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt on aluseks
 
Tlv m 02.09.2020 nr 23
 
Tlv m 29.05.2019 nr 20
 
Tlv m 13.07.2018 nr 30
 
Tlv m 14.12.2016 nr 55
 
Tlv m 30.11.2016 nr 49
 
Tlv m 23.12.2015 nr 52
 
Tlv m 02.04.2014 nr 28
 
Tlv m 02.04.2014 nr 26
 
Tvk o 20.03.2014 nr 50
Aktile viitab
 
Tlv k 28.09.2016 nr 1458
 
Tlv p 17.03.2014 nr 11
 
Tlv p 05.03.2014 nr 9
 
Tlv k 09.06.2010 nr 931
 
Tlv m 22.04.2009 nr 37
 
Tlv k 25.03.2009 nr 430
 
Tlv m 28.01.2009 nr 10
 
Tlv k 10.12.2008 nr 2068
 
Tlv m 15.10.2008 nr 69
 
Tlv m 15.10.2008 nr 70
 
Tlv m 15.10.2008 nr 71
 
Tlv m 15.10.2008 nr 72
 
Tlv m 15.10.2008 nr 73
 
Tlv m 15.10.2008 nr 74
 
Tlv m 15.10.2008 nr 75
 
Tlv m 15.10.2008 nr 76
 
Tlv m 15.10.2008 nr 77
 
Tlv m 06.08.2008 nr 54
 
Tlv m 30.06.2008 nr 53
Akti muudavad
 
Tvk m 15.05.2014 nr 11
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Huvikooli seaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine
Tallinna Linnavolikogu 15.11.2007 määrus number 37 [RT IV, 27.06.2013, 120]
Jõustumine:22.11.2007
Redaktsiooni kehtivus:26.05.2014 - ... [RT IV, 23.05.2014, 25]
Märkus: Määruse pealkiri kuni 26.05.2014: Huvikooli seaduse § 7 lõikes 2, § 13 lõikes 1 ja § 15 lõikes 1 kooli pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele ning § 6 lõigetes 1 ja 3, § 9 lõikes 5, § 10 lõigetes 4, 5 ja

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tvk m 15.05.2014 nr 11 [RT IV, 23.05.2014, 6 - jõust. 26.05.2014]

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

15. november 2007 nr 37

 

 

Huvikooli seaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine
[RT IV, 23.05.2014, 6 - jõust. 26.05.2014]

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, haldusmenetluse seaduse § 8 lõike 2 ja huvikooli seaduse § 6 lõigete 1 ja 3, § 7 lõike 2, § 9 lõike 5, § 10 lõigete 4, 5 ja 6, § 11 lõike 1, § 13 lõike 1, § 14 lõike 2 ja lõike 3 punkti 8, § 15 lõike 1, § 17 lõigete 1 ja 2 alusel.

 

 

     

§ 1. Delegeerida huvikooli seaduse § 7 lõikes 2, § 13 lõikes 1 ja § 15 lõikes 1 kooli pidaja pädevusse antud ülesanded Tallinna Linnavalitsusele.

§ 2. Delegeerida huvikooli seaduse § 6 lõigetes 1 ja 3, § 9 lõikes 5, § 10 lõigetes 4, 5 ja 6, § 11 lõikes 1, § 14 lõikes 2 ja lõike 3 punktis 8 ja § 17 lõigetes 1 ja 2 kooli pidaja pädevusse antud ülesanded spordihuvikooli puhul Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhatajale ja muu huvikooli puhul Tallinna Haridusameti juhatajale.
[RT IV, 23.05.2014, 6 - jõust. 26.05.2014]

§ 3. Määrus jõustub 22.novembril 2007.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees