Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutise komisjoni moodustamine (spordivaldkonna 2007. aasta tunnustust väärivate saavutuste ja aasta sportlaste ning võistkonna väljaselgitamiseks)
Tallinna Linnavalitsus 14.11.2007 korraldus number 1964
Redaktsiooni kehtivus:14.11.2007 - 19.12.2007

KEHTETU:

Tlv k 19.12.2007 nr 2280

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

14. november 2007 nr 1964-k

 

 

Ajutise komisjoni moodustamine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 50' lg 6 alusel, tulenevalt vajadusest tunnustada pealinna spordivaldkonna saavutusi ja 2007. aasta parimaid sportlasi ja võistkonda ning arvestades Tallinna Spordi- ja Noorsooameti ettepanekut:

 

 

1. Moodustada Tallinna Linnavalitsuse ajutine komisjon Tallinna spordivaldkonna 2007. aasta tunnustust väärivate saavutuste ja aasta sportlaste ning võistkonna väljaselgitamiseks järgmises koosseisus:

Esimees:           Kaia Jäppinen               haridus-, kultuuri- ja spordivaldkonda kureeriv abilinnapea;

Liikmed:           Rein Ilves                     Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhataja;

                        Priit Ilver                      Tallinna Spordi- ja Noorsooameti spordiosakonna juhataja;

Toivo Moorast             Tallinna Linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni liige;

                        Aivar Kuusmaa Tallinna Linnavolikogu liige.

2. Kutsuda komisjoni töös liikmetena osalema järgmised spordiga seotud eksperdid:

Peeter Tishler               Mittetulundusühingu Tallinna Spordiliit esimees;

Martti Raju                   Eesti Olümpiakomitee saavutusspordi divisjoni juht;

Marko Kaljuveer          Eesti Televisiooni sporditoimetuse juht;

Tõnu Seil                      Kultuuriministeeriumi spordiosakonna juhataja.

3. Komisjoni kutsub kokku ja komisjoni tööd korraldab Tallinna Spordi- ja Noorsooamet. Komisjon esitab tehtud töö ja otsustuste osas aruande Tallinna Linnavalitsuse 19. detsembri 2007 istungile.

4. Tallinna Spordi- ja Noorsooametil teha korraldus teatavaks punktides 1 ja 2 nimetatud isikutele.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linnakantselei õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes