Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse sõidukite parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni koosseisu muutmine
Tallinna Linnavalitsus 07.11.2007 määrus number 91
Jõustumine:15.11.2007
Redaktsiooni kehtivus:15.11.2007 - ...

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

7. november 2007 nr 91

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse sõidukite parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni koosseisu muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Tallinna põhimääruse § 501 lõike 2, Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määrusega nr 9 kehtestatud Parkimistasu punkti 8.6 ja Tallinna Linnavalitsuse 14. mai 2003 määrusega nr 45 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse sõidukite parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni põhimääruse punktide 2.3 ning 2.5 alusel.

 

 

 

 

 

§ 1. Tallinna Linnavalitsuse 7. detsembri 2005 määruse nr 113 „Tallinna Linnavalitsuse sõidukite parkimise sooduslubade väljastamise koosseisu kinnitamine“ paragrahviga 1 kinnitatud sõidukite parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni koosseisus tehakse järgmised muudatused:

 

1)      komisjoni liikmeks kinnitatakse Tiia-Liis Jürgenson - Tallinna Transpordiameti linnatranspordi osakonna juhataja;

2)      komisjoni liikme Aado Kuuse ametinimetus „Tallinna Transpordiameti parkimiskorralduse osakonna juhataja“ asendatakse ametinimetusega „Tallinna Transpordiameti arenguosakonna peaspetsialist“;

3)      komisjoni liikme Aave Põdra uueks perekonnanimeks loetakse Jürgen.

 

§ 2.  Määrus jõustub 15. novembril 2007.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär