Tallinna Linnavalitsus 31.10.2007 korraldus number 1894.
Ettevõtlusinkubaatorite asukate staatuse ja ettevõtlusinkubatsiooniteenuste taotluste hindamise ajutise komisjoni koosseisu muutmine

Akti tunnistab kehtetuks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine