Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ettevõtlusinkubaatorite asukate staatuse ja ettevõtlusinkubatsiooniteenuste taotluste hindamise ajutise komisjoni koosseisu muutmine
Tallinna Linnavalitsus 31.10.2007 korraldus number 1894
Redaktsiooni kehtivus: - 21.10.2010

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 21.10.2010 nr 1607

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

31. oktoober 2007 nr 1894-k

 

 

Ettevõtlusinkubaatorite asukate staatuse ja ettevõtlusinkubatsiooniteenuste taotluste hindamise ajutise komisjoni koosseisu muutmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 6 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 määrusega nr 74 kehtestatud Ettevõtlusinkubaatorite tegevuse korraldamise ja ettevõtlusinkubatsiooniteenuste taotlemise ning menetlemise korraga:

 

 

     

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 12. juuni 2002 korraldusega nr 1741-k moodustatud ettevõtlusinkubaatorite asukate staatuse ja ettevõtlusinkubatsiooniteenuste taotluste hindamise ajutise komisjoni koosseisu alljärgnevalt:

1.1 kinnitada komisjoni koosseisu Priit Kutser, Tallinna Linnakantselei nõunik.

2. Tallinna Ettevõtlusametil teha korraldus teatavaks Priit Kutserile ja Sihtasutusele Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär