Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Pirita Linnaosa Valitsuse ajalehe Pirita leht reklaami hinnakirja kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 31.10.2007 korraldus number 1893
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivus: - 31.12.2010

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 15.12.2010 nr 1950, jõustumine 01.01.2011

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

31. oktoober 2007 nr 1893-k

 

 

Pirita Linnaosa Valitsuse ajalehe

Pirita leht reklaami hinnakirja

kehtestamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 30. oktoobri 2002 määruse nr 117 punktiga 1 ning arvestades Pirita Linnaosa Valitsuse taotlust:

 

 

     

1. Kehtestada Pirita Linnaosa Valitsuse ajalehe Pirita leht reklaami hinnakiri alates 1. novembrist 2007 vastavalt lisale.

2. Pirita linnaosa vanemal on õigus otsustada tasuta või soodustingimustel reklaamipinna andmine ajalehes Pirita leht.

3. Pirita Linnaosa Valitsusel avaldada kehtestatud hinnakiri Pirita linnaosa veebilehel ja  ajalehes Pirita leht.

4. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 7. aprilli 2003 korraldus nr 894-k “Pirita Linnaosa Valitsuse ajalehe Pirita leht reklaami hinnakirja kehtestamine“.

5.  Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

LISA

Tallinna Linnavalitsuse

 31. oktoobri 2007

 korraldusele nr 1893-k 

 

 

Pirita Linnaosa Valitsuse ajalehe

Pirita leht reklaami hinnakiri

 

 

 

1. Reakuulutus füüsilistele isikutele

50 krooni (sisaldab käibemaksu)

2. Reakuulutus juriidilistele isikutele

100 krooni (sisaldab käibemaksu)

3. Reklaami hinnad*

suurus mm

Hind kroonides

48 x 102

400.-

102 x 102

900.-

102 x 156

1700.-

209 x 156

3500.-

262 x 177

8000.-

262 x 354

16000.-

     

* Hindadele lisandub käibemaks

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär