Linnamaale valitseja määramine

Tallinna Linnavalitsus 31.10.2007 korraldus number 1882

Redaktsiooni kehtivus 31.10.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

KORRALDUS

 

 

 

 

 

Tallinn

 31. oktoober 2007 nr 1882-k

 

 

 

 

 

Linnamaale valitseja määramine

 

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktide 5, 10 ja 12 ning 30. novembri 2000 määruse nr 49 kinnitatud Tallinna Maa-ameti põhimääruse punkti 2.1.8 alusel:

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Määrata Tallinna Kommunaalamet järgmiste linnamaade valitsejaks:

1.1 asukoht – Kadaka tee lõik T3,

katastritunnus – 78405:502:0147,

pindala – 26902 m²,

sihtotstarve – transpordimaa,

maksustamishind – 2313600 krooni vastavalt Tallinna Maa-ameti 15. jaanuari 2007 maatüki maksustamishinna aktile nr  3569;

1.2 asukoht – Ranna tee lõik Merivälja tee ja Lääne tee vahel,

katastritunnus – 78402:204:0051,

pindala – 33785 m²,

sihtotstarve – transpordimaa,

maksustamishind – 2823800 krooni vastavalt Tallinna Maa-ameti 1. juuli 2005 maatüki maksustamishinna aktile nr  2468;

1.3 asukoht – Tööstuse tn lõik raudteede vahel,

katastritunnus – 78408:801:0153,

pindala – 3214 m²,

sihtotstarve – transpordimaa,

maksustamishind – 173600 krooni vastavalt Tallinna Maa-ameti 18. aprilli 2006 maatüki maksustamishinna aktile nr  2928.

2. Määrata Tallinna Elamumajandusamet Uus-Maleva tn 6 linnamaa valitsejaks:

asukoht – Uus-Maleva tn 6,

katastritunnus – 78408:808:0063,

pindala – 7229 m²,

sihtotstarve – elamumaa,

maksustamishind – 650300 krooni vastavalt Tallinna Maa-ameti 11. jaanuari 2006 maatüki maksustamishinna aktile nr  2714.

3. Määrata Põhja-Tallinna Valitsus Nabra tn 7a linnamaa valitsejaks:

asukoht – Nabra tn 7a,

katastritunnus – 78408:803:0178,

pindala – 231 m²,

sihtotstarve – elamumaa,

maksustamishind – 62400 krooni vastavalt Tallinna Maa-ameti 24. augusti 2006 maatüki maksustamishinna aktile nr  3144.

4. Määrata Pirita Linnaosa Valitsus Saare tn 11 linnamaa valitsejaks:

asukoht –  Saare tn 11,

katastritunnus – 78402:201:0021,

pindala – 1752 m²,

sihtotstarve – elamumaa,

maksustamishind – 411100 krooni vastavalt Tallinna Maa-ameti 5. veebruari 2007 maatüki maksustamishinna aktile nr  3607.

5. Tallinna Maa-ametil teha korraldus teatavaks Tallinna Kommunaalametile, Tallinna Elamumajandusametile, Põhja-Tallinna Valitsusele ja Pirita Linnaosa Valitsusele.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär