Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Aktile on aluseks
 
Tvk m 27.11.1997 nr 56
 
Tvk m 10.10.1996 nr 27
Akt viitab
 
Tvk m 30.11.2000 nr 49
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnamaale valitseja määramine
Tallinna Linnavalitsus 31.10.2007 korraldus number 1882
Redaktsiooni kehtivus:31.10.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

KORRALDUS

 

 

 

 

 

Tallinn

 31. oktoober 2007 nr 1882-k

 

 

 

 

 

Linnamaale valitseja määramine

 

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktide 5, 10 ja 12 ning 30. novembri 2000 määruse nr 49 kinnitatud Tallinna Maa-ameti põhimääruse punkti 2.1.8 alusel:

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Määrata Tallinna Kommunaalamet järgmiste linnamaade valitsejaks:

1.1 asukoht – Kadaka tee lõik T3,

katastritunnus – 78405:502:0147,

pindala – 26902 m²,

sihtotstarve – transpordimaa,

maksustamishind – 2313600 krooni vastavalt Tallinna Maa-ameti 15. jaanuari 2007 maatüki maksustamishinna aktile nr  3569;

1.2 asukoht – Ranna tee lõik Merivälja tee ja Lääne tee vahel,

katastritunnus – 78402:204:0051,

pindala – 33785 m²,

sihtotstarve – transpordimaa,

maksustamishind – 2823800 krooni vastavalt Tallinna Maa-ameti 1. juuli 2005 maatüki maksustamishinna aktile nr  2468;

1.3 asukoht – Tööstuse tn lõik raudteede vahel,

katastritunnus – 78408:801:0153,

pindala – 3214 m²,

sihtotstarve – transpordimaa,

maksustamishind – 173600 krooni vastavalt Tallinna Maa-ameti 18. aprilli 2006 maatüki maksustamishinna aktile nr  2928.

2. Määrata Tallinna Elamumajandusamet Uus-Maleva tn 6 linnamaa valitsejaks:

asukoht – Uus-Maleva tn 6,

katastritunnus – 78408:808:0063,

pindala – 7229 m²,

sihtotstarve – elamumaa,

maksustamishind – 650300 krooni vastavalt Tallinna Maa-ameti 11. jaanuari 2006 maatüki maksustamishinna aktile nr  2714.

3. Määrata Põhja-Tallinna Valitsus Nabra tn 7a linnamaa valitsejaks:

asukoht – Nabra tn 7a,

katastritunnus – 78408:803:0178,

pindala – 231 m²,

sihtotstarve – elamumaa,

maksustamishind – 62400 krooni vastavalt Tallinna Maa-ameti 24. augusti 2006 maatüki maksustamishinna aktile nr  3144.

4. Määrata Pirita Linnaosa Valitsus Saare tn 11 linnamaa valitsejaks:

asukoht –  Saare tn 11,

katastritunnus – 78402:201:0021,

pindala – 1752 m²,

sihtotstarve – elamumaa,

maksustamishind – 411100 krooni vastavalt Tallinna Maa-ameti 5. veebruari 2007 maatüki maksustamishinna aktile nr  3607.

5. Tallinna Maa-ametil teha korraldus teatavaks Tallinna Kommunaalametile, Tallinna Elamumajandusametile, Põhja-Tallinna Valitsusele ja Pirita Linnaosa Valitsusele.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär