Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse invakomisjoni koosseisu muutmine
Tallinna Linnavalitsus 31.10.2007 määrus number 90
Jõustumine:05.11.2007
Kehtetuks tunnistamine:13.04.2009
Redaktsiooni kehtivus:05.11.2007 - ...

KEHTETU:

Tlv m 08.04.2009 nr 32 jõust. 13.04.2009

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

31. oktoober 2007 nr 90

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse invakomisjoni
koosseisu muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 2 ja Tallinna Linnavalitsuse 22. septembri 1999 määrusega nr 76 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse invakomisjoni põhimääruse p 2.1 ja 2.2 alusel.

 

 

 

 

 

§ 1.  Muuta Tallinna Linnavalitsuse 23. veebruari 2005 määrusega nr 21 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse invakomisjoni koosseisu järgmiselt:

1) arvata komisjoni koosseisust välja Aado Kuuse;

2) kinnitada komisjoni liikmeks Tiia-Liis Jürgenson - Tallinna Transpordiameti linnatranspordi osakonna juhataja.

§ 2.  Määrus jõustub 5. novembril 2007.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär