Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Noorsootöö Keskuse põhimääruse muutmine
Tallinna Linnavalitsus 24.10.2007 määrus number 88
Jõustumine:29.10.2007
Redaktsiooni kehtivus:29.10.2007 - ...

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

24. oktoober 2007 nr 88

 

 

 

 

 

Tallinna Noorsootöö Keskuse põhimääruse muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2, Tallinna põhimääruse § 52 lõike 7 ja Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega nr 39 kinnitatud Ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise korra punkti 2.6 alusel.

 

 

 

 

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 21. septembri 2005 määruses nr 92  „Tallinna Noorsootöö Keskuse põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „(3) Asutuse asukoht on Eesti Vabariik ja aadress on Suur-Ameerika tn 35, 10112 Tallinn.“;

2) paragrahvi 2 lõike 3 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 2 lõiget 3 täiendatakse punktiga 10 ja sõnastatakse järgmiselt: „10) Kopli noortekeskus (Kopli tn 98, 11711 Tallinn).“.

 

§ 2. Määrus jõustub 29. oktoobril 2007.

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär