Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse kuritegevuse ennetamise komisjoni koosseisu muutmine
Tallinna Linnavalitsus 17.10.2007 määrus number 86
Jõustumine:22.10.2007
Redaktsiooni kehtivus:22.10.2007 - ...

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

17. oktoober 2007 nr 86

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse kuritegevuse ennetamise komisjoni koosseisu muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 21. veebruari 2001 määrusega nr 40 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse kuritegevuse ennetamise komisjoni põhimääruse punktiga 2.2.

 

 

 

 

 

 

§ 1.  Muuta Tallinna Linnavalitsuse 21. jaanuari 2004 määrust nr 3 „Tallinna Linnavalitsuse kuritegevuse ennetamise komisjoni koosseisu muutmine“ järgmiselt:

1) komisjoni koosseisust arvatakse välja Harry Tuul

2) kinnitada komisjoni liikmeks Kaupo Kuusik - Turvaettevõtete Liidu tegevdirektor.

 

§ 2.  Määrus jõustub 22. oktoobril 2007.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär