Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutise komisjoni moodustamine Marie Underi ja Jüri Vilmsi mälestusmärkide rajamiseks
Tallinna Linnavalitsus 10.10.2007 korraldus number 1773
Redaktsiooni kehtivus:06.06.2019 - 29.05.2019

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 29.05.2019 nr 741

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

10. oktoober 2007 nr 1773-k

 

 

Ajutise komisjoni moodustamine Marie Underi ja Jüri Vilmsi mälestusmärkide rajamiseks

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3 ja Tallinna põhimääruse § 50 1 lg 6 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 4. oktoobri 2007 otsusest nr 235 „Ülesande andmine linnavalitsusele”:

 

 

     

1. Moodustada Tallinna Linnavalitsuse ajutine komisjon Marie Underi ja Jüri Vilmsi mälestusmärkide rajamiseks.

2. Kinnitada punktis 1 nimetatud komisjoni koosseis järgmiselt:

Komisjoni esimees:                  Taavi Aas - Tallinna abilinnapea;

Komisjoni aseesimees:  Ain Valdmann - Tallinna Kommunaalameti juhataja;

Komisjoni liikmed:                    Tõnu Tuppits - Tallinna Keskkonnaameti juhataja;

Helen Kallaste  - Tallinna  Kultuuriväärtuste Ameti muinsuskaitse osakonna peaspetsialist;

Endrik Mänd - Tallinna Linnaplaneerimise Ameti linna peaarhitekt;

Urmas Kaldaru - Tallinna Linnaplaneerimise Ameti üldplaneeringute teenistuse linnakujunduse ja haljastuse osakonna linnadisainer;

Alo Brandt - Tallinna Maa-ameti juhataja kohusetäitja;

Marek Jürgenson - Tallinna Kesklinna linnaosa vanem;

Mari-Liis Tammi - Eesti Kujurite Ühenduse esinaine;

Tiina Tallinn – Eesti Arhitektide Liidu eestseisuse liige.

3. Kutsuda komisjoni töös osalema arhitekt Igor Volkov.

4. Komisjonil on õigus oma töösse kaasata täiendavaid eksperte ja teiste asutuste esindajaid.

5. Komisjoni kutsub kokku ja komisjoni tööd korraldab Tallinna Linnaplaneerimise Amet.

6. Komisjonil esitada linnavalitsusele heakskiitmiseks mälestusmärkide asukohad ning läbi viia  ideekonkursid.

7. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks punktides 2 ja 3 nimetatud isikutele.

 

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär