Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna raemedali andmine
Tallinna Linnavalitsus 26.09.2007 korraldus number 1676
Redaktsiooni kehtivus:26.09.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

26. september 2007 nr 1676-k

 

 

Tallinna raemedali andmine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 12¹ lõigete 1 ja 5 alusel:

 

 

1. Anda Tallinna raemedal järgmistele isikutele:

Ljudmilla Kapatsõna

– Tallinna Keskraamatukogu võõrkeelse kirjanduse osakonna juhataja;

Reet Artemjev

– Tallinna Keskraamatukogu raamatukoguhoidja;

Anne-Marie Ivask

– Tallinna Keskraamatukogu Kopli raamatukogu raamatukoguhoidja;

Katrin Paalme

– Tallinna Keskraamatukogu Torupilli raamatukogu raamatukoguhoidja.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele ning avalikustada punktis 1 nimetatud medali saajate nimed Tallinna veebilehel.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär