Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna elamumessi ettevalmistamiseks ja elluviimiseks ajutise komisjoni moodustamine
Tallinna Linnavalitsus 26.09.2007 korraldus number 1670
Redaktsiooni kehtivus: - 04.05.2011

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 04.05.2011 nr 752

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

26. september 2007 nr 1670-k

 

 

Tallinna elamumessi ettevalmistamiseks ja elluviimiseks ajutise komisjoni moodustamine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 50 1 lg 6 ja Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2007 otsuse nr 217 „Tallinna elamumessi korraldamine“ alusel:

 

 

     

1. Moodustada ajutine komisjon Tallinnas aastatel 2009-2010 korraldatava elamumessi ettevalmistamiseks ja elluviimiseks alljärgnevas koosseisus:

Komisjoni esimees:       Eha Võrk                     Abilinnapea;

Komisjoni liikmed:        Taavi Aas                     Abilinnapea;

Deniss Boroditš            Abilinnapea;

Margus Kruusmägi       Tallinna Elamumajandusameti juhataja;

Ain Valdmann               Tallinna Kommunaalameti juhataja;

Alo Brandt                   Tallinna Maa-ameti juhataja kohusetäitja;

Ulvi Ingver                     Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja asetäitja   administratiivalal ameti juhataja ülesannetes;

Enno Tamm                   Põhja-Tallinna linnaosa vanem;

Indrek Raudne               Tallinna Linnavolikogu Isamaaliidu fraktsiooni liige;

Jaak Vihmand                Tallinna Linnavolikogu Keskerakonna fraktsiooni liige;

Märt Kubo                    Tallinna Linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni liige;

Arvo Uukkivi                 Tallinna Linnavolikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige;

Riho Kangur                  Tallinna Linnavalitsuse referent;

Raivo Kiis                      Tallinna Linnakantselei arenguteenistuse välisprojektide rakendamise osakonna projektijuht;

Mai Šein                        Mittetulundusühingu Eesti Arhitektide Liit esindaja;

Ignar Fjuk                      Arhitekt.         

2. Komisjonil on õigus oma töösse kaasata täiendavalt eksperte ja teiste asutuste esindajaid.

3. Komisjoni kutsub kokku ja komisjoni tööd korraldab Tallinna Elamumajandusamet.

4. Tallinna Elamumajandusametil teha korraldus teatavaks  punktis 1 nimetatud isikutele.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär