Tallinna Linnavalitsus 19.09.2007 korraldus number 1617.
Linnavara bilansilise kuuluvuse muutmine (Paekaare tn 76)

Aktile on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Linnavara valitsemise kord Tvk m 56 27.11.1997 01.03.1998
2 Tallinna põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine (Tallinna põhimäärus) Tvk m 27 10.10.1996 07.11.1996