Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tänavanimede määramine Haabersti linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 19.09.2007 määrus number 79 [RT IV, 27.06.2013, 75]
Jõustumine:24.09.2007
Redaktsiooni kehtivus:24.09.2007 - ... [RT IV, 27.06.2013, 75]

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

 

 

 

Tallinn

19. september 2007 nr 79

 

 

 

Tänavanimede määramine Haabersti linnaosas

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohanimeseaduse §  3 lõike 7 punkti 1, § 4 lõike 1 punkti 4, § 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 4, § 13 lõike 1 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra punktide 1.3.3, 2.2.2 ja 3.5 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 20. juuni 2007 korraldusega nr 1180-k kehtestatud Kadaka tee 193, 195 ja 195d kinnistute detailplaneeringust.

 

 

 

§ 1. Määrata Haabersti linnaosas Astangu asumis Kadaka tee 193, 195 ja 195d kinnistute detailplaneeringuga rajatavatele uutele tänavatele nimeks Rehe tänav ja Rehe põik vastavalt lisale.

§ 2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil määrata Rehe tänava ja Rehe põigu nime alusel moodustatavatele kinnistutele aadressid.

§ 3. Haabersti Linnaosa Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide ja ehitiste omanike poolt numbrimärkide paigaldamine vastavalt tänavate ja hoonestuse väljaehitamise ajaks.

§ 4. Määrus jõustub 24. septembril 2007.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Tallinna Linnavalitsuse

19. septembri 2007 määruse nr 79

“Tänavanimede määramine Haabersti linnaosas“

LISA

Rehe tänava ja Rehe põigu skeem

Rehe tänava ja Rehe põigu skeem

Toomas Sepp

Linnasekretär