Tänavanime määramine Mustamäe linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 19.09.2007 määrus number 78
jõustumine 24.09.2007

Redaktsiooni kehtivus 24.09.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

 

 

 

Tallinn

19. september 2007 nr 78

 

 

 

Tänavanime määramine Mustamäe linnaosas

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohanimeseaduse §  3 lõike 7 punkti 1, § 4 lõike 1 punkti 4, § 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 4, § 13 lõike 2 punktide 1 ja 2 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra punktide 1.3.3, 2.2.2 ja 3.5 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 27. septembri 2006 korraldusega nr 1961-k kehtestatud Kadaka pst 165 krundi detailplaneeringust.

 

 

 

§ 1. Määrata Mustamäe linnaosas Kadaka asumis Kadaka pst 165 krundi detailplaneeringuga tekkivale uuele  tänavale nimeks Lehtri  tänav vastavalt lisale.

§ 2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil määrata Lehtri tänava nime alusel moodustatavatele kinnistutele aadressid.

§ 3. Mustamäe Linnaosa Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide ja omanike poolt numbrimärkide paigaldamine vastavalt tänava ja hoonestuse väljaehitamise ajaks.

§ 4. Määrus jõustub 24. septembril 2007.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Tallinna Linnavalitsuse

19. septembri 2007 määruse nr 78

“Tänavanime määramine Mustamäe linnaosas”

LISA

Lehtri tänava skeem

Lehtri tänava skeem

Toomas Sepp

Linnasekretär