Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni koosseisu muutmine
Tallinna Linnavalitsus 19.09.2007 määrus number 77
Jõustumine:24.09.2007
Redaktsiooni kehtivus:24.09.2007 - ...

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

19. september 2007 nr 77

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni koosseisu muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 punkti 2, Tallinna põhimääruse § 50¹ lõike 1, Tallinna Linnavalitsuse 11. detsembri 1998 määrusega nr 79 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni põhimääruse punktide 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 ja 2.5 alusel.

 

 

 

 

 

§ 1.  Muuta Tallinna Linnavalitsuse 1. märtsi 2004 määrusega nr 18 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni koosseisu alljärgnevalt:

1) arvata komisjoni koosseisust välja Endrik Mänd;

2) nimetada komisjoni aseesimeheks Tallinna Linnaplaneerimise Ameti geomaatika teenistuse direktor Kristel Lelov;

3) nimetada komisjoni liikmeks Tallinna Linnaplaneerimise Ameti geomaatika teenistuse geodeesia ja kartograafia osakonna kohanimekorraldaja Liisi Sokk.

§ 2.  Määrus jõustub 24. septembril 2007.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär