Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse linnakujunduskomisjoni põhimääruse ja koosseisu muutmine
Tallinna Linnavalitsus 19.09.2007 määrus number 76
Jõustumine:24.09.2007
Redaktsiooni kehtivus:24.09.2007 - ...

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

19. september 2007 nr 76

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse linnakujunduskomisjoni põhimääruse
ja koosseisu muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Tallinna põhimääruse § 50¹  lõike 2 alusel.

 

 

 

 

 

§ 1.  Muuta Tallinna Linnavalitsuse 8. detsembri 2004 määruse nr 97 lisaga 1 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse linnakujunduskomisjoni põhimääruse punkti 2.1 ning sõnastada see alljärgnevalt:

“2.1 Komisjoni koosseis on 13-liikmeline“.

§ 2.  Muuta Tallinna Linnavalitsuse 8. detsembri 2004 määruse nr 97 lisaga 2 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse linnakujunduskomisjoni koosseisu alljärgnevalt:

1) komisjoni kooseisust arvatakse välja Eva Tuuling ja Carl-Dag Lige;

2) komisjoni liikmeks kinnitatakse:

Urmas Kaldaru - Tallinna Linnaplaneerimise Ameti üldplaneeringute teenistuse linnakujunduse ja haljastuse osakonna linnadisainer;

Helen Kallaste - Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti muinsuskaitse osakonna peaspetsialist;

Jekaterina Sibul - Tallinna Linnaplaneerimise Ameti üldplaneeringute teenistuse linnakujunduse ja haljastuse osakonna linna maastikuarhitekt;

3) asendada komisjoni aseesimehe Endrik Männi ametinimetus “Tallinna Linnaplaneerimise Ameti üldplaneeringute teenistuse direktor“ ametinimetusega “Tallinna Linnaplaneerimise Ameti linna peaarhitekt“.

§ 3.  Määrus jõustub 24. septembril 2007.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär