Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna ja mittetulundusühingu Murtud Rukkilille Ühing vahelise heade kavatsuste kokkuleppe projekti heakskiitmine ja volituse andmine Edgar Savisaarele
Tallinna Linnavalitsus 12.09.2007 korraldus number 1588
Redaktsiooni kehtivus:12.09.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

12. september 2007 nr 1588-k

 

 

Tallinna linna ja mittetulundusühingu Murtud Rukkilille Ühing vahelise heade kavatsuste kokkuleppe projekti heakskiitmine ja volituse andmine Edgar Savisaarele

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 5 ja Tallinna põhimääruse § 44 lõike 1 punkti 2 alusel:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Tallinna linna ja mittetulundusühingu Murtud Rukkilille Ühing vahel sõlmitava heade kavatsuste kokkuleppe projekt.

2.  Volitada linnapea Edgar Savisaart Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud heade kavatsuste kokkuleppele.

3. Tallinna Kultuuriväärtuste Ametil teha korraldus teatavaks mittetulundusühingule Murtud Rukkilille Ühing ja Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linnakantselei õigusdirektor

linnasekretäri ülesannetes

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

12. septembri 2007

korralduse nr 1588-k

LISA

 

 

 

HEADE KAVATSUSTE KOKKULEPE

 

Tallinna linna ja mittetulundusühingu Murtud Rukkilille Ühing vahel

 

 

“....“......................2007, Tallinnas

 

 

Tuletades meelde XX sajandil tegutsenud inimvaenulike totalitaarrežiimide poolt kordasaadetud repressioone,

 

olles kindel vajaduses säilitada repressioonisündmuste mälestusi ning tutvustada neid laiemale üldsusele,

 

soovides parimal moel toetada repressiooniohvrite käekäiku tänases Eestis,

 

kinnitavad Tallinna linn ja mittetulundusühing Murtud Rukkilille Ühing, et sõlmivad heade kavatsuste kokkuleppe, mille kohaselt:

 

  1. Tallinna linn on mittetulundusühingule Murtud Rukkilille Ühing igakülgselt toeks küüditamis- ja repressioonisündmuste mälestuste kogumisel ja talletamisel ning ühingu ürituste korraldamisel.
  2. Tallinna Linnavalitsus seisab MTÜ Murtud Rukkilille Ühingu huvide eest läbirääkimistel Vabariigi Valitsusega.

 

  1. Tallinna Linnavalitsus aitab teadvustada maailmale läbi oma sõpruslinnade ja välisesinduste Eestis toimunud repressioonisündmusi.

 

  1. MTÜ Murtud Rukkilille Ühing on toeks Tallinna Linnavalitsusele ürituste korraldamisel, mis on pühendatud repressioonisündmustele ja nende ohvritele.

 

  1.  Mittetulundusühing Murtud Rukkilille Ühing aitab koostöös Tallinna linnaga käivitada Tallinnas elavate repressiooniohvrite seltsitegevust.

 

 

 

................................(allkiri)                                          ................................(allkiri)                 

Edgar Savisaar                                                 Enno Uibo

Tallinna linnapea                                                           mittetulundusühingu Murtud Rukkilille Ühing

                                                                                    juhatuse esimees

 

 

 

 

 

 

Priit Lello

Linnakantselei õigusdirektor

linnasekretäri ülesannetes