Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Vabaduse väljaku väljaehitamise koordineerimiseks moodustatud ajutise komisjoni koosseisu muutmine
Tallinna Linnavalitsus 12.09.2007 korraldus number 1578
Redaktsiooni kehtivus:12.09.2007 - ...

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 24.03.2010 nr 425

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

12. september 2007 nr 1578-k

 

 

Vabaduse väljaku väljaehitamise koordineerimiseks moodustatud ajutise komisjoni koosseisu muutmine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 6 alusel ning tulenevalt vajadusest muuta ajutise komisjoni koosseisu:

 

 

     

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 10. jaanuari 2007 korraldusega nr 25-k “Ajutise komisjoni moodustamine Vabaduse väljaku väljaehitamise koordineerimiseks” moodustatud ajutise komisjoni koosseisu alljärgnevalt:

1.1 kinnitada komisjoni liikmeks OÜ Alver Arhitektid esindaja Andres Alver.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks punktis 1 nimetatud isikule.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linnakantselei õigusdirektor

linnasekretäri ülesannetes