Linnavara valitsema volitatud asutuse muutmine (Sõudebaasi tee 21 asuv Harku Sõudebaas (spordihoone))

Tallinna Linnavalitsus 12.09.2007 korraldus number 1577

Redaktsiooni kehtivus 12.09.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

12. september 2007 nr 1577-k

 

 

Linnavara valitsema volitatud asutuse muutmine (Sõudebaasi tee 21 asuv Harku Sõudebaas (spordihoone))

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 65 lg 5 ja Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktide 3 ja 6 alusel:

 

 

1. Tallinna Spordi- ja Noorsooametil anda oma valitsemisel ja linna asutuse Pirita Spordikeskuse bilansis olev ehitis (Harku Sõudebaas (spordihoone))  asukohaga Tallinn, Sõudebaasi tee 21 linna asutuse Kristiine Sport bilanssi.

2. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Spordi- ja Noorsooametile, linna asutustele Pirita Spordikeskus ja Kristiine Sport.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linnakantselei õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes