Tallinna Linnavalitsus 05.09.2007 korraldus number 1533.
Linnavara bilansilise kuuluvuse muutmine (Valdeku tn 13 ehitised)

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna Valdeku Põhikooli ja Tallinna 53. Keskkooli ümberkorraldamine Tallinna 53. Keskkooliks Tvk o 41 22.02.2007