Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara valitseja muutmine (laste mänguväljakud)
Tallinna Linnavalitsus 05.09.2007 korraldus number 1530
Redaktsiooni kehtivus:05.09.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

5. september 2007 nr 1530-k

 

 

Linnavara valitseja muutmine

(laste mänguväljakud)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 65 lg 5 ja Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktide 3, 5.4, 10, 12, 17 ja 18 alusel ning  kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 määrusega  nr 69 „Tallinna Keskkonnaameti põhimäärus“ ja Tallinna Linnavalitsuse 1. novembri 2006 korralduse nr 2203-k „ Linnaosade valitsuste ja linnavalitsuse ametite funktsioonide  ning juhtimisaluste muutmine“ punktiga 1.2.2.:

 

 

1. Põhja-Tallinna Valitsusel anda oma valitsemiselt ja bilansist Tallinna Keskkonnameti valitsemisele ja bilanssi laste mänguväljakute mänguelemendid vastavalt lisale.

2. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

3. Põhja-Tallinna Valitsusel teha korraldus teatavaks Tallinna Keskkonnaametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

LISA 

Tallinna Linnavalitsuse

5. septembri 2007

korraldusele nr 1530-k

 

 

 

 

 

 

Põhja-Tallinna Valitsuse valitsemiselt ja bilansist Tallinna Keskkonnaameti valitsemisele ja bilanssi üleantavad laste mänguväljakud.

 

 

 

Jrk

Vara nimetus ja asukoht

Maksumus

Mänguelemendid

1

Ankru tn 4 haljasala

 

293 972.00

 

aiapiire 1 tk,

paaris kaalukiik 1 tk,

metallronimiskonstruktsioon maakera 1 tk,

kang tasakaalupoom 1 tk,

köiskarusell 1 tk,

istepink Sireco 4 tk,

prügikast 2 tk.

2

Erika tn 5A elamu esine haljasala

0-väärtusega

vara

kolmnurkne metallronimistorn 3 tk,

metall-liumägi 1 tk,

istepink 5 tk,

kahekohaline kiik, metallkonstruktsioon 1 tk,

liivakast 1 tk,

kahekohaline rippkiik 1tk,

võimlemiskompleks 1 tk,

käsikang 1 tk,

rööbaspuud 1 tk,

rippumisraam 1tk,

treeninguseade 4 tk,

kaalukiik 1 tk,

vedrukiik 2 tk,

tasakaaluastmed 5 tk,

prügikast 1tk,

istepink 2 tk.

3

Heina tn 1 haljasala

 

99 339.50

ümaralusel pöörlev metallkarusell 1 tk,

neljakohaline karusellkiik 1 tk,

vedrualusel kiik 3 tk,

A-kujuline kahekohaline karusellkiik 1 tk,

kahekohaline metallkiik 1 tk,

palkliivakast 2 x 2m 1 tk,

prügikast 1 tk,

kahekohaline rippkiik 1 tk,

aiapiire 1 tk.

4

Kaevuri tn 12 vastas haljasala

 

81 918.00

 

 

 

 

vedrukiik 2 tk,

kahe istumisalusega kiik redeli ja liumäega 2 komplekti,

palkistepink 1 tk,

liivakast 1 tk.

5

Karjamaa tn 3 esine haljasala

 

292 735.42

kiik istumisalusega 1 tk,

turvaistumisalus väikelastele 1 tk,

vedrukiik mootorratas 1 tk,

neljakohaline vedrukiik 1 tk,

ronimisvahend torn liurenniga 1 tk,

kolme kõrgusega kangid 1 tk,

erineva kõrgusega tasakaalupoomid,

haardeavadega ronimissein 1 tk,

liivakast 10m2 1 tk,

pargipingid 2 tk,

lõbus korvpall kaheksajalg 1 tk,

mänguväljaku piirdeaed ja väravad.

6

Ketraja tn 3A haljasala

0-väärtusega vara

kahekohaline kiik 1tk,

tasakaalukiik 1 tk,

prügikast 1 tk,

vedrukiik Hobune 1 tk,

neljakohaline vedrukiik 1 tk,

puitkonstruktsioontorn liumäega 1 tk,

puitlaud liivapiire 1 tk.

7

Kolde pst 76A juures alajaama ja lasteaia vahelisel haljasmaa

 

0-väärtusega vara

liivakast 2 x 2m 1 tk,

metall-liumägi 1 tk,

ronimiskaar (metall) 1 tk.

8

Kopli kalmistupark, Kopli tn 76c

 

86 645.00

 

mängumaja liurenniga 1 tk,

puittorn spiraalse liurenniga 1 tk,

prügikast 6 tk,

pink 12 tk,

liivakast 2 tk,

vedrukiik 3 tk,

tasakaalukiik ( puit ),

liivaala palkpiire 2-l alal,

kahekohaline rippkiik 2 tk.

9

Laevastiku tn 1B haljasala

 

26 640.40

 

liivakast ümarpalgist 2 x 3m,

tasakaalupoom -  2m,

kahe kõrgusega kangid,

ronimisstatiiv 1 tk,

palkliivapiire 1 tk.

10

II liin maja nr 7 juures

 

26 989.00

kahe istumisalusega kiik redeli ja liumäega 1 tk,

palkistepink 1 tk,

liivakast 2 x 2m 1 tk.

11

Lõime tn 19A haljasala

 

 

 

 

 

97 115.62

kahekohaline kiik fiksaatoriga 1 tk,

tasakaalupoom 1 tk,

kahe kõrgusega kangid 1 komplekt,

haardeavadega ronimissein 1 tk,

vedrukiik hobune 1 tk,

vedrukiik neljakohaline 1 tk,

prügikastid 3 tk.                       

12

Lõime tn 20A haljasala

 

0-väärtusega vara

 

liivaala puitpiirdega 270 m2,

graniitsõelmekatend betoonäärekiviga 202 m2,

betoonkivikatend betoonäärekiviga 16 m2,

metallpiirdeaed väravatega 54 jm,

neljakohaline vedrukiik 1 tk,

vedrukiik Poni 1tk,

vedrukiik Kits 4 tk,

auto Minicar 1tk,

juustusein 1 tk,

kaheistmeline kiik Valmon 1 tk,

prügikast 30 l 1tk,

seljatoega pargipink Kakumäe 2 tk.

13

Paljassaare tee 46, Pikakari ranna liivaala

25 423.73

kolme kõrgusega kangid 1 tk,

kahekohaline kiik istumisalustega 1 tk,

vedrukiik Elevant ühekohaline 1 tk,

vedrukiik Part 1 tk.

14

Preesi tn 5 / 7 – Peeteli kiriku  kinnistu

57 798.00

liivakast – alus 6 x 8m 1 tk,

ronimiskonstruktsioon 1 tk,

ühekohaline kiik HAGS 170587-BRUNO 1 tk,

ühekohaline vedrukiik HAGS 150467- KING 1 tk.

15

Puhangu tn 24 elamu juures haljasala

0-väärtusega vara

liivaala puitpiirdega 321 m2,

graniitsõelmekatend, betoonäärekiviga 243 m2,

vedrukiik 2 tk,

neljakohaline vedrukiik 1 tk,

korvpallistatiiv 1 tk,

karusell 1 tk,

liivakast 1 tk,

täisnurkne ronimisredel 1 tk,

prügikast 30 l - 2 tk,

seljatoega pink Kakumäe 4 tk,

metallaiapiire 1 tk.

16

Randla tn 18 ja Madala tn 24 taga haljasala

39 943.80

vedrukiik Kiiklind 2tk,

vedrukiik Kiikhobune 1 tk,

pargipink SIRECO 1 – 2 tk,

palkliivakast 1 tk,

prügikast 2 tk,

kolmnurkne metallronimistorn 1 tk,

metallkiige konstruktsioon 1 tk.

17

Ristiku tn 16

0-väärtusega

vara

liivakast 2 x 2m 1 tk,

väikelaste metallkiige konstruktsioon 1 tk.

18

Rukki tn 8

19 989.20

vedrukiik Muul 2 tk,

liivakast 1 tk,

kolmnurkne metallronimistorn 3 tk,

puittorn liumäega ja turnimisredeliga

ning konstruktsioonis kaks kiike,

puitpink 2 tk,

aiapiire 1 tk.

19

Rukki tn 20 esine haljasala

23 669.00

liivakast 2 x 3, hööveldatud 1 tk,

vedrukiik Kiikhobune 1 tk,

kahekohaline kiik 1 tk,

iste kummist CK, kett 2m 2 tk,

aiapiire 1 tk.

20

Stroomi rannapark

24 995.00

mängukonstruktsioon Vedur –

suur liumägi koos katuse ja tugikonstruktsiooniga 1 tk,

spiraal 1 tk,

ronimisredel 1 tk,

vedrukiik 7 tk,

kolmnurkne metallronimisredel 7 tk,

nelinurkne metallronimisredel 5 tk,

metallspiraaltoru 1 tk.

21

Stroomi rannapark

30 380.00

püstine ümarpalkpiire 1 tk,

vedrukiik 1 tk,

liivakast 5 x 5m 1 tk,

kahekohaline kiik 2 tk,

liurenn 2100 x 500 x 4000 (metall) 1 tk.

22

Stroomi ranna liivaalal:

1. Kolde tn pikendusel

 

 

 

 

2. Puhangu tn ja Kari tn 

    pikenduste vahel

 

165 790.00

 

kahekohaline kiik koos ronimisredelitega,

ronimisredel,

liumägi koos kahekohalise kiigega,

 

puitkiigealus kahe kiigega 2 tk,

metallkiigealus kahe kiigega 2 tk.

23

Stroomi rannapark- pargi jalgtee kaarel

188 577.20

ronimiskuppel 1 tk,

neljakohaline karusell 1 tk,

topeltkiik 1 tk,

mägironija 1 tk,

uss 1 tk,

ripptee 1 tk,

õhurelss 1 tk,

võnklev tala 1 tk,

õhuredel 1 tk,

rippkiik 1 tk,

ringikujuline ronimisredel 6 tk,

kolmesektsiooniline metall- ronimissein 1 tk.

24

Stroomi rannapark- Kolde pst 104 vastas

36 500.00

liivaala ümarpalkpiire 1 tk,

kahekohaline tasakaalukiik 2 tk,

A-kujuline kiige 1 tk,

tasakaalukarusell 1 tk,

kangkiik 2 tk,

tasakaalulaud 1 tk,

tasakaalukiik 1 tk.

25

Sõle tn 39 (lasteaia territoorium)

104 600.00

ronimisvahend tunneliga 1 tk,

mängumaja- kauplus 1 tk,

erineva kõrgusega tasakaalupoomid,

26

Sõle tn 41A

151 783.84

kahekohaline tasakaalukiik 2 tk,

tasakaalupomm 2 tk,

kahe kõrgusega kangid 2 tk,

haardeavadega ronimissein 2 tk,

neljakohaline vedrukiik 2 tk,

vedrukiik hobune 6 tk,

pargipink seljatoega 4 tk,

prügikastid 4 tk,

kahekohaline kiik liurenniga,

puitpink Nõmme 3 tk,

prügikast 30 l metalljalaga.

27

Uus-Maleva tn 9 ja raudtee vaheline haljasala

0-väärtusega

vara

metallronimiskaar 2 tk,

kolmnurkne metallronimisredel 2 tk,

metall-liumägi 1 tk.

28

Vana-Kalamaja tn 15

129 270.40

A-kujuline karusell 1 tk,

prügikast 2 tk,

ümaralusel metallkarusell 1 tk,

ühekohaline kiik 1 tk,

kahekohaline kiik 1 tk,

liivakast 2 x 2m 1 tk,

puitaiapiire 1 tk.

29

Vihuri tn 5A haljasala

95 186.00

puitronimistoru ja tunnel koos liumäega 1 tk,

liumägi, metallkonstruktsioon  1 tk,

metallronimiskaar 1 tk,

kolmnurkne metallronimistorn 1 tk,

kahekohaline metallkiige ilma kiigeta 1 tk,

kolme kõrgusega ronimiskangid,

betoonäärega liivakast 1 tk.

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär