Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara valitseja muutmine (Haabersti linnaosa laste mänguväljakud)
Tallinna Linnavalitsus 05.09.2007 korraldus number 1529
Redaktsiooni kehtivus:05.09.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

5. september 2007 nr 1529-k

 

 

Linnavara valitseja muutmine

(Haabersti linnaosa laste mänguväljakud)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 65 lg 5 ja Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktide 3, 5.4, 10, 12, 17, 18 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 määrusega nr 69 “Tallinna Keskkonnaameti põhimäärus“ ja Tallinna Linnavalitsuse 1. novembri 2006 korralduse nr 2203-k “Linnaosade valitsuste ja linnavalitsuse ametite  funktsioonide ning juhtimisaluste muutmine“ punktiga 1.2.2:

 

 

1. Haabersti Linnaosa Valitsusel anda oma valitsemiselt ja bilansist Tallinna Keskkonnameti valitsemisele ja bilanssi laste mänguväljakute mänguelemendid vastavalt lisale.

2. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

3. Haabersti Linnaosa Valitsusel teha korraldus teatavaks Tallinna Keskkonnaametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

LISA

Tallinna Linnavalitsuse

5. septembri 2007

korraldusele nr 1529-k

 

Haabersti Linnaosa Valitsuse valitsemiselt ja bilansist Tallinna Keskkonnaameti valitsemisele ja bilanssi üleantavad laste mänguväljaku mänguelemendid

 

Jrk

Vara asukoht

Maksumus

Mänguelemendid

1

2

3

4

1

Kakumäe rand

  204968,49

 

 

 

  125808,00

Rannapargi mänguväljak (karusell, pöörlev kaalukiik, kompleks HAGS 144123 „Tres“, kompleks HAGS 150030 „Multipondo“)

Mänguväljakud 2tk

2

Nooda platvorm (Merirahu elamurajooni ja Nooda tee vahel)

      6030,00

Ühene vedrukiik

3

Aaviku

    37516,00

  166689,00

   

 

    17744,00

Liivaga kaetud mänguväljakute alad

Mänguväljak (liivakast, mängumaja 2tk, rippkiik, ronimissein, -võrk, -statiiv, poom)

Mänguväljaku piirded

4

Tuuleveski 2 kõrval

Tuuleveski 2 kõrval

      7775,80

      7775,80

Vedrukiik

Vedrukiik

5

Pirni tn 2 ja 6 juures

Pirni tn 2 ja 4 juures

    78400,00

    35490,27

Mänguväljaku piirded

Mänguväljak (liumägi koos ronimisseinaga, kahekohaline rippkiik)

6

Järveotsa tee 17a

Järveotsa tee 17 a

    43390,00

    12272,00

Mänguväljaku piirded

Vedrukiik, 2tk

7

Järveotsa tee 3

    35490,26

Mänguväljak (liumägi koos ronimisseinaga, kahekohaline rippkiik)

8

Järveotsa tee 19 kuni 29

 

 

Järveotsa tee 21

    35490,26

     

     

      6030,00

Mänguväljak (liumägi koos ronimisseinaga, kahekohaline rippkiik)

Ühene vedrukiik

9

Järveotsa tee 35 ja 35a juures

    44800,00

Mänguväljaku piirded

10

Järveotsa tee 37 kuni 47

  109800,00

Mänguväljak (liumägi koos katuse ja piiretega platvormiga, viie tasandiga kangid, kaks poomi, laevamast, liivakasti piirdelauad, liivakasti laud koos nelja pingiga, hüppamiskits, neli seljatoega pinki, kolm kahekohalist rippkiike)

11

Astangu tn 26

Astangu tn 26

    36610,00

      6136,00

Mänguväljaku piirded

Vedrukiik, 2tk

12

Astangu tn 44

      6030,00

Ühene vedrukiik

13

Astangu tn 58

Astangu tn 58

Astangu tn 58

    55593,00

      6136,00

      7316,00

Mänguväljaku piirded

Ühene vedrukiik

Kahene vedrukiik

14

Astangu tn 66

Astangu tn 66

    56271,00

      7316,00

Mänguväljaku piirded

Kahene vedrukiik

 

 

 

 

1

2

3

4

15

Õismäe tee 6

    12060,00

Vedrukiik, 2tk

16

Õismäe tee 10

Õismäe tee 10

Õismäe tee 10

    64000,00

      6136,00

      7316,00

Mänguväljaku piirded

Ühene vedrukiik

Kahene vedrukiik

17

Õismäe tee 30 kuni 44

 

 

 

Õismäe tee 30 kuni 44

    39152,54

   

   

   

    59660,85

Mänguväljak (kahekohaline rippkiik, tasakaalupoom, kahe kõrgusega kangid, haardeavadega ronimissein, ronimis-statiiv, liumägi torni ja kauplusega)

Mänguväljaku piirded

18

Õismäe tee 66

Õismäe tee 52 kuni 66 juures

 

Õismäe tee 56

 

Õismäe tee 66

Õismäe tee 66

  101695,50

    92967,37

   

    11009,91

   

    12272,00

      7316,00

Mänguväljaku piirded

Mänguväljak (seadmete komplekt „Skien“ Hags 408631

Mänguväljak (korvpallilaud, karkass Hags 098332)

Vedrukiik, 2tk

Kahene vedrukiik, 2tk

19

Õismäe tee 82

Õismäe tee 72 kuni 86

    66372,88

    22796,61

Mänguväljakute piirded

Mänguväljak (kahekohaline rippkiik, tasakaalupoom, kahe kõrgusega kangid, haardeavadega ronimissein, ronimis-statiiv)

20

Õismäe tee 98 ja 100 juures

    50711,68

Mänguväljaku piirded

21

Õismäe tee 114 kuni 128

Õismäe tee 126

Õismäe tee 114 kuni 128

    72000,00

    14990,70

  173133,25

Mänguväljakute piirded

Mänguväljaku piirded

Mänguväljak (liumägi koos katuse ja piiretega platvormiga, viie tasandiga kangid, kaks poomi, laevamast, liivakasti piirdelauad, liivakasti laud koos nelja  pingiga, hüppamiskits, neli seljatoega pinki, kolm kahekohalist rippkiike)

22

Õismäe tee 148

Õismäe tee 148

 

Õismäe tee 148

Õismäe tee 148

Õismäe tee 148

    88000,00

    21106,78

     

       6136,00

      7316,00

      6030,00

Mänguväljaku piirded

Mänguväljak (liumägi koos ronimisseina, -võrgu, -redeli ja statiiviga)

Vedrukiik

Kahene vedrukiik

Ühene vedrukiik

23

Õismäe tee 45

Õismäe tee 43

 

Õismäe tee 45

Õismäe tee 45

    62373,00

    43859,70

     

      6136,00

      7316,00

Mänguväljaku piirded

Mänguväljak (kahene kiikkarusell Hags 150070 Mobilus)

Ühene vedrukiik

Kahene vedrukiik

24

Õismäe tee 61 ja 65 juures

    22796,61

Mänguväljak (kahekohaline rippkiik, tasakaalupoom, kahe kõrgusega kangid, haardeavadega ronimissein, ronimis-statiiv)

25

Õismäe tee 69 ja 71 juures

    35490,26

Mänguväljak (liumägi koos ronimisseinaga, kahekohaline rippkiik)

26

Õismäe tee 111 ja 113 juures

Õismäe tee 111 ja 113 juures

    46400,00

      7316,00

Mänguväljaku piirded

Kahene vedrukiik

27

Ehitajate tee 111 ja 113 juures

 

Ehitajate tee 113

    35490,26

     

       6030,00

Mänguväljak (liumägi koos ronimisseinaga, kahekohaline rippkiik)

Ühene vedrukiik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

28

Ehitajate tee 117 ja 119 juures

Ehitajate tee 117 ja 121 juures

    59200,00

    35490,27

Mänguväljaku piirded

Mänguväljak (liumägi koos  ronimisseinaga, kahekohaline rippkiik)

29

Õismäe tee 151 ja Paldiski mnt 155 juures

    35490,27

Mänguväljak (liumägi koos ronimisseinaga,  kahekohaline rippkiik)

30

Paldiski mnt 171

    63200,00

Mänguväljaku piirded

31

Paldiski mnt 183 ja 185 juures

    35490,27

Mänguväljak (liumägi koos ronimisseinaga, kahekohaline rippkiik)

32

Paldiski mnt 227

Paldiski mnt 227

Paldiski mnt 227

    54237,00

      6136,00

      7316,00

Mänguväljaku piirded

Ühene vedrukiik

Kahene vedrukiik

33

Õismäe tee 111,113,113a,115, 115a,117,119,121, Paldiski mnt 187,89,191,93,195,197

    11700,00

Väikevormid (pingid, ronimisredelid, rippkiiged, liivakastid)

 

34

Järveotsa tee 37,39,41,43,45,47

10540,00

Väikevormid (pingid, ronimisredelid, rippkiiged, liivakastid)

35

Õismäe tee 133,135,137, Paldiski mnt 171,173,175,177, 179,181

25480,00

Väikevormid (pingid, ronimisredelid, rippkiiged, liivakastid)

36

Õismäe tee 134,136,138,140, 142,144,146,148,150

28640,00

Väikevormid (pingid, ronimisredelid, rippkiiged, liivakastid)

37

Õismäe tee 139,141,143,145, 147, Paldiski mnt 167,169

26790,00

Väikevormid (pingid, ronimisredelid, rippkiiged, liivakastid)

38

Paldiski mnt 149

15910,00

Väikevormid (pingid, ronimisredelid, rippkiiged, liivakastid)

39

Paldiski mnt 153

13350,00

Väikevormid (pingid, ronimisredelid, rippkiiged, liivakastid)

40

Ehitajate tee 147

16750,00

Väikevormid (pingid, ronimisredelid, rippkiiged, liivakastid)

41

Ehitajate tee 113

16650,00

Väikevormid (pingid, ronimisredelid, rippkiiged, liivakastid)

42

Ehitajate tee 115

15050,00

Väikevormid (pingid, ronimisredelid, rippkiiged, liivakastid)

43

Õismäe tee 1,3,5,7,9,11,13,15, 17,19

3580,00

Väikevormid (pingid, ronimisredelid, rippkiiged, liivakastid)

44

Õismäe tee 21,23,25,27,29,31

3800,00

Väikevormid (pingid, ronimisredelid, rippkiiged, liivakastid)

45

Õismäe tee 33,35,37,39,41,43, 45,47

4820,00

Väikevormid (pingid, ronimisredelid, rippkiiged, liivakastid)

46

Õismäe tee 30,32,34,36,38,40, 42,44,48

3060,00

Väikevormid (pingid, ronimisredelid, rippkiiged, liivakastid)

47

Õismäe tee 52,54,56,58,60,62, 64,66,68

4210,00

Väikevormid (pingid, ronimisredelid, rippkiiged, liivakastid)

48

Õismäe tee 61,63,65,67,69,71, 73,75,77

6480,00

Väikevormid (pingid, ronimisredelid, rippkiiged, liivakastid)

49

Õismäe tee 79,81,83,85,87,89, 91,93,95,97,99,101,103,105, 109

6210,00

Väikevormid (pingid, ronimisredelid, rippkiiged, liivakastid)

50

Õismäe tee 123,125,127,129, 131, Paldiski mnt 183,185

3810,00

Väikevormid (pingid, ronimisredelid, rippkiiged, liivakastid)

51

Õismäe tee 90,94,96,98,100, 102,104,106,108

4230,00

Väikevormid (pingid, ronimisredelid, rippkiiged, liivakastid)

52

Õismäe tee 72,74,76,78,80,82, 84,86

4610,00

Väikevormid (pingid, ronimisredelid, rippkiiged, liivakastid)

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

53

Järveotsa tee 1,3,5,7,9,11,13, 17,17a

5970,00

Väikevormid (pingid, ronimisredelid, rippkiiged, liivakastid)

54

Ehitajate tee 117,119,121,123, 125, 127,129

7030,00

Väikevormid (pingid, ronimisredelid, rippkiiged, liivakastid)

55

Õismäe tee 134

3610,00

Väikevormid (pingid, ronimisredelid, rippkiiged, liivakastid)

56

Õismäe tee 173

4590,00

Väikevormid (pingid, ronimisredelid, rippkiiged, liivakastid)

57

Õismäe tee 49,51,53,55,57,59

3460,00

Väikevormid (pingid, ronimisredelid, rippkiiged, liivakastid)

58

Õismäe tee 112

3220,00

Väikevormid (pingid, ronimisredelid, rippkiiged, liivakastid)

59

Õismäe tee 10

5360,00

Väikevormid (pingid, ronimisredelid, rippkiiged, liivakastid)

60

Ehitajate tee 111

3080,00

Väikevormid (pingid, ronimisredelid, rippkiiged, liivakastid)

61

Järveotsa tee 19,21,23,25,27, 29,35,35a

7470,00

Väikevormid (pingid, ronimisredelid, rippkiiged, liivakastid)

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

 

Linnasekretär