Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna, Tartu linna, Pärnu linna, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse, Mittetulundusühingu Eesti Turismifirmade Liit ja Mittetulundusühingu EESTI HOTELLIDE JA RESTORANIDE LIIT vahel sõlmitava ühiste kavatsuste kokkuleppe
Tallinna Linnavalitsus 05.09.2007 korraldus number 1528
Redaktsiooni kehtivus:05.09.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

5. september 2007 nr 1528-k

 

 

Tallinna linna, Tartu linna, Pärnu linna, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse, Mittetulundusühingu Eesti Turismifirmade Liit ja Mittetulundusühingu EESTI HOTELLIDE JA RESTORANIDE LIIT vahel sõlmitava ühiste kavatsuste kokkuleppe projekti heakskiitmine ning volituse andmine Jaanus Mutlile

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 5 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lõike 1 punktiga 2:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Tallinna linna, Tartu linna, Pärnu linna, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse, Mittetulundusühingu Eesti Turismifirmade Liit ja Mittetulundusühingu EESTI HOTELLIDE JA RESTORANIDE LIIT vahel sõlmitava ühiste kavatsuste kokkuleppe projekt.

2. Volitada abilinnapead Jaanus Mutlit Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud kokkuleppele.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Ettevõtlusametile, Tartu linnale, Pärnu linnale, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele, Mittetulundusühingule Eesti Turismifirmade Liit ja Mittetulundusühingule EESTI HOTELLIDE JA RESTORANIDE LIIT.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

        5. septembri 2007

korralduse nr 1528-k

LISA

 

Ühiste kavatsuste kokkulepe

 

 

 

Käesoleva ühiste kavatsuste kokkuleppe (edaspidi Kokkulepe) on sõlminud .... septembril 2007 Tallinnas:

·        Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, asukohaga Liivalaia tn 13/15, Tallinn, mida esindab juhatuse esimees Viljar Jaamu,

·        Mittetulundusühing EESTI HOTELLIDE JA RESTORANIDE LIIT, asukohaga Kiriku tn 6, Tallinn, mida esindab juhatuse esimees Feliks Mägus,

·        Mittetulundusühing Eesti Turismifirmade Liit, asukohaga Pärnu mnt 20, Tallinn, mida esindab juhatuse esimees (president) Sven Lõokene,

·        Pärnu Linn, asukohaga Suur-Sepa 16, Pärnu, mida esindab Pärnu abilinnapea Olav Avarsalu,

·        Tallinna Linn, asukohaga Vabaduse väljak 7, Tallinn, mida esindab Tallinna Linnavalitsuse ... septembri 2007 korralduse nr ... –k alusel Tallinna abilinnapea Jaanus Mutli,

·        Tartu Linn, asukohaga Raekoda, Tartu, mida esindab Tartu Linnavolikogu aseesimees Verni Loodmaa,

eraldi või koos nimetatud ka Osapool või Osapooled,

 

ning võttes arvesse, et Osapooled peavad vajalikuks:

·              aidata ühise tegevusega kaasa konverentsiturismi arengule Eestis, luua selleks vajalik kompetents ja organisatsiooniline struktuur,

·              koondada konverentsiturismivaldkonnas tegutsevate ettevõtjate, ettevõtjate ühenduste, kohalikke omavalitsuste ja riikliku sektori sellealane huvi ja tegevus  ühtse katuseorganisatsiooni alla,

sõlmisid Osapooled käesoleva Kokkuleppe MTÜ Eesti Konverentsibüroo asutamise ettevalmistamiseks eraldi juriidilise isikuna.

 

MTÜ Eesti Konverentsibüroo eesmärkideks saavad olema:

1.      Tutvustada Eestit kui rahvusvahelist konverentsisihtkohta ja tõsta rahvusvaheliste konverentside arvu Eestis, aidates sellega kaasa turisminõudluse hooajalisuse vähenemisele ja väliskülastajate arvu kasvule.

2.      Anda oma tegevuse kaudu tõuge uute, aktiivselt aastaringselt kasutatavate konverentsikeskuste tekkimiseks Eestis.

3.      Otsida aktiivselt võimalust prioriteetsete sihtrühmadega otsekontaktideks eesmärgiga välja selgitada sihtrühmade vajadused ja Eestis olemasolevate võimaluste vastavust sihtrühmade ootustele.

4.      Aidata kaasa Eesti kui konverentsimaa maine kujundamisele ja tuntuse tõstmisele.

5.      Edastada adekvaatset ja neutraalset informatsiooni konverentsiturismi sektori kohta ning vahendada uusi potentsiaalseid kontakte.

Osapooled avaldavad käesoleva Kokkuleppega tahet teha igakülgset koostööd MTÜ Eesti Konverentsibüroo asutamise ettevalmistamiseks.

 

 

 

 

Käesolev ühiste kavatsuste kokkulepe on sõlmitud kuues võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest igale Osapoolele jääb üks eksemplar.

 

Osapoolte allkirjad:

 

 

 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus              _____________________

                                                                                               Viljar Jaamu

 

 

 

Mittetulundusühing Eesti Turismifirmade Liit ____________________                                                                                                                                                                                    

                                                                                             Sven Lõokene

 

 

 

Mittetulundusühing

EESTI HOTELLIDE JA RESTORANIDE LIIT    _____________________

                                                                                              Feliks Mägus

 

 

Pärnu Linn                                                                  _____________________

                                                                                                Olav Avarsalu

 

 

 

 

Tallinna Linn                                                              _____________________

                                                                                               Jaanus Mutli

 

 

 

 

Tartu Linn                                                                 _______________________

                                                                                            Verni Loodmaa

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär