Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Võsu tn 8 maa tagastamise menetluse lõpetamine ja kompenseerimise menetluse mittealustamine
Tallinna Linnavalitsus 05.09.2007 korraldus number 1500
Redaktsiooni kehtivus: - 14.03.2011

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 14.03.2011 nr 361

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

5. september 2007 nr 1500-k

 

 

Võsu tn 8 maa tagastamise menetluse lõpetamine ja kompenseerimise menetluse mittealustamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 192 lg 3, Maareformi seaduse muutmise seaduse § 26, Pärimisseaduse § 3 lg 1 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra punktiga 342 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 25. oktoobri 1993 otsusest nr 1197 ja maa tagastamise toimiku nr 1222 materjalidest:

 

 

     

1. Lõpetada Nõmme linnaosas, Võsu tn 8, endisel kinnistul nr 1492 asunud 1225 m² õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise menetlus ja mitte alustada kompenseerimise menetlust, kuna õigustatud subjekti XXXXXXXX pärand on avanenud 3. septembril 1999 ja pärimisõiguse tunnistust Tallinna Linnavalitsusele tähtaegselt esitatud ei ole.

2. Tallinna Maa-ametil teha korraldus teatavaks XXXXXXXX pärijale XXXXXXXX.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär