Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Liikluskorraldus SEB Tallinna Sügisjooksu ajal ning teede ja tänavate sulgemismaksust vabastamine
Tallinna Linnavalitsus 29.08.2007 korraldus number 1492
Redaktsiooni kehtivus:29.08.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

29. august 2007 nr 1492-k

 

 

Liikluskorraldus SEB Tallinna Sügisjooksu ajal ning teede ja tänavate sulgemismaksust vabastamine

 

 

 

Liiklusseaduse § 2 lg 4 ja § 45 lg 3, Teeseaduse § 33 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2004 määruse nr 56 “Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine“ punkti 7.3.4, Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määruse nr 8 “Liiklusseadusega kohalikule omavalitsusele antud liikluse korraldamise ja liiklusohutuse tagamise õiguse delegeerimine“ punkti 1, Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määruse 43 „Tallinna linna avaliku korra eeskiri ja avaliku koosoleku korraldamise nõuded“ § 19 lg 2 ja Tallinna Linnavalitsuse 18. mai 2005 määruse nr 56 “Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri“ § 1 lg 2 p 1 ja § 4 lg 5 alusel ning tulenevalt Mittetulundusühingu Spordiürituste Korraldamise Klubi 30. juuli 2007 avaldusest:

 

 

1. Lubada sulgeda liikluseks Mittetulundusühingul Spordiürituste Korraldamise Klubi 9. septembril 2007 kella 9.00-st kuni 14.30-ni järgmised Tallinna teed ja tänavad:

1.1 Vabaduse väljak;

1.2 Pärnu maantee Vabaduse väljaku ja Viru väljaku vahel;

1.3 Viru väljak;

1.4 Narva maantee Viru väljaku ja Pirita tee vahel;

1.5 Pirita tee kõnnitee ja ühistranspordirada Narva maantee ja Vana-Pirita tee vahel;

1.6 Filmi tänav Bensiini tänava ja Nafta tänava vahel;

1.7 Nafta tänav Filmi tänava ja Tuukri tänava vahel;

1.8 Tuukri tänav Nafta tänava ja Jõe tänava vahel;

1.9 Ahtri tänava kaks sõidurada Jõe tänava ja Mere puiestee vahel;

1.10 Rannamäe tee Mere puiestee ja Suurtüki tänava vahel;

1.11 Rannamäe tee üks sõidurada Suurtüki tänava ja Nunne tänava vahel;

1.12 Toompuiestee üks sõidurada Nunne tänava ja Kaarli puiestee vahel;

1.13 Kaarli puiestee üks sõidurada Toompuiestee ja Vabaduse väljaku vahel;

1.14 Harju tänav Vabaduse väljaku ja Müürivahe tänava vahel.

2. Lubada piirata liiklust Mittetulundusühingul Spordiürituste Korraldamise Klubi 9. septembril 2007 kella 6.00-st kuni 15.30-ni järgmistel Tallinna teedel ja tänavatel:

2.1 Pirita teel;

2.2 Ahtri tänaval;

2.3 Rannamäe teel;

2.4 Kaarli puiesteel.

3. Vabastada Mittetulundusühing Spordiürituste Korraldamise Klubi punktis 1 ja 2 nimetatud  tänavate sulgemisel teede ja tänavate sulgemismaksust ja ühistranspordi ümbersuunamisega kaasneva kulu kompenseerimisest.

4. Ürituse korraldajal võimaldada elanike ja asutuste juurdepääs punktis 1 ja 2 nimetatud tänavate piirkonda. Juurdepääsu võimalust hindab ja otsustab reguleerija lähtuvalt liiklusolukorrast.

5. Tallinna Autobussikoondise AS-il 09. septembril 2007 alates kella 10.00-st kuni 13.30-ni:

5.1 teha liinide nr 16, 17A, 23 ja 23A autobussidel linnast väljuval suunal paiknev Vabaduse väljak peatus Estonia puiesteel enne Pärnu maanteega ristumist paiknevas trollibussiliinide nr 1, 2, 3 ja 6 Vabaduse väljak peatuses;

5.2 suunata liini nr 40 autobussid ümbersõidule Estonia puiestee, Gonsiori tänav, Estonia puiestee, Vabaduse väljak, Kaarli puiestee, tehes täiendavad peatused Gonsiori tänaval autobussiliinide nr 9, 11, 46 ja 51 Kunstiakadeemia peatuses ja linnast väljuval suunal Estonia puiesteel enne Pärnu maanteega ristumist paiknevas trollibussiliinide nr 1, 2, 3 ja 6 Vabaduse väljak peatuses;

5.3  suunata liinide nr 1A, 8, 34A ja 38 autobussid ümbersõidule Pirita tee, Narva maantee, J.Smuuli tee, Laagna tee, Gonsiori tänav, Kivisilla tänav, Rävala puiestee, A.Laikmaa tänav ja Gonsiori tänav;

5.4 suunata liini nr 3 autobussid ümbersõidule Randla tänava suunal A.Lauteri tänav, Rävala puiestee, Teatri väljak, Estonia puiestee, Vabaduse väljak, Kaarli puiestee, Toompuiestee, Rannamäe tee, Suurtüki tänav, Põhja puiestee, Soo tänav ja Veerenni tänava suunal Tööstuse tänav, Vana-Kalamaja tänav, Kotzebue tänav, Suurtüki tänav, Rannamäe tee, Toompuiestee, Kaarli puiestee, Vabaduse väljak, Estonia puiestee, Teatri väljak;

5.5 suunata liini nr 5 autobussid ümbersõidule Pirita tee, Narva maantee, J.Smuuli tee, Laagna tee, Gonsiori tänav, Estonia puiestee ja Pärnu maantee, tehes täiendavad peatused mõlemal suunal Gonsiori tänaval Kunstiakadeemia peatuste, linnast väljuval suunal Estonia puiesteel enne Pärnu maanteega ristumist paiknevas trollibussiliinide nr 1, 2, 3 ja 6 Vabaduse väljak peatuses ja kesklinna suunal Pärnu maanteel paiknevas autobussiliinide nr 14, 18, 20 ja 20A Vabaduse väljak peatuses;

5.6 suunata liinide nr 18 ja 36 autobussid ümbersõidule Pärnu maantee, Estonia puiestee, Gonsiori tänav, Estonia puiestee ja Pärnu maantee, tehes täiendavad peatused Gonsiori tänaval autobussiliinide nr 9, 11, 46 ja 51 Kunstiakadeemia peatuses, linnast väljuval suunal Estonia puiesteel enne Pärnu maanteega ristumist paiknevas trollibussiliinide nr 1, 2, 3 ja 6 Vabaduse väljak peatuses ja liini nr 36 autobussidel kesklinna suunal Pärnu maanteel paiknevas autobussiliinide nr 14, 18, 20 ja 20A Vabaduse väljak peatuses;

5.7  suunata liini nr 15 autobussid ümbersõidule Teatri väljak, Estonia puiestee, Gonsiori tänav ja Teatri väljak, tehes täiendava peatuse Gonsiori tänaval autobussiliinide nr 9, 11, 46 ja 51 Kunstiakadeemia peatuses;

5.8 suunata liinide nr 19 ja 51 autobussid ümbersõidule Liikuri tänav, J.Smuuli tee, Laagna tee, Gonsiori tänav, Kivisilla tänav, Rävala puiestee, A.Laikmaa tänav ja Gonsiori tänav;

5.9  suunata liinide nr 44 ja 35 autobussid ümbersõidule J.Smuuli tee, Laagna tee, Gonsiori tänav, Kivisilla tänav, Rävala puiestee, A.Laikmaa tänav ja Gonsiori tänav;

5.10  suunata liinide nr 29 ja 60 autobussid ümbersõidule Narva maantee, J.Smuuli tee, Laagna tee, Gonsiori tänav, Kivisilla tänav, Rävala puiestee, A.Laikmaa tänav ja Gonsiori tänav;

5.11  teha autobussiliinidel nr 1A, 8, 19, 29, 34A, 35, 38, 44, 51 ja 60 täiendav peatus Gonsiori tänaval Kunstiakadeemia peatuses enne trammiteed Kivisilla tänava ja A.Laikmaa tänava vahel;

5.12  teha peatused ümbersõidumarsruudile jäävates ühistranspordipeatustes;

5.13  kehtestada ümbersõitudele suunatavatele autobussiliinidele vabad sõidugraafikud;

5.14 paigaldada ärajäävatesse peatustesse vastav info.

6. Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise AS-il 09. septembril 2007:

6.1  alates kella 10.00-st kuni 13.30-ni suunata liini nr 1 trollibussid Balti jaama;

6.2 teha peatused ümbersõidumarsruudile jäävates ühistranspordipeatustes;

6.3  katkestada liinidel nr 1 ja 3 trammide liiklus alates kella 10.00-st kuni 13.30-ni;

6.4 korraldada trammiliinide nr 2 ja 4 liiklus alates kella 10.00-st kuni 13.30-ni vabagraafiku alusel;

6.5 paigaldada ärajäävatesse peatustesse vastav info.

7.  MRP Linna Liinide AS-il 09.septembril 2007 alates kella 10.00-st kuni 13.30-ni:

7.1  suunata liini nr 20 autobussid ümbersõidule Pärnu maantee, Estonia puiestee, Gonsiori tänav, Estonia puiestee ja Pärnu maantee, tehes täiendavad peatused Gonsiori tänaval autobussiliinide    nr 9, 11, 46 ja 51 Kunstiakadeemia peatuses, linnast väljuval suunal Estonia puiesteel enne Pärnu maanteega ristumist paiknevas trollibussiliinide nr 1, 2, 3 ja 6 Vabaduse väljak peatuses;

7.2  suunata liini nr 2 autobussid ümbersõidule Tartu maantee, Rävala puiestee, A.Laikmaa tänav, Gonsiori tänav, Pronksi tänav ja Tartu maantee, tehes peatuse Gonsiori tänaval Kunstiakadeemia peatuses enne trammiteed Kivisilla tänava ja A.Laikmaa tänava vahel;

7.3 kehtestada ümbersõitudele suunatavatele autobussiliinidele vabad sõidugraafikud;

7.4  paigaldada ärajäävatesse peatustesse vastav info.

8. Tallinna Autobussikoondise AS-il 09. septembril 2007 alates kella 8.00-st kuni 13.30-ni suunata liinide nr 1A, 5, 8, 34A ja 38 autobusside liiklus Pirita teel kesklinna suunal ühistranspordirajalt esimesele sõidurajale tehes peatused olemasolevatesse bussitaskutesse sisse sõitmata.

9. Transpordiametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid ja teha korraldus teatavaks punktides 3 - 7 nimetatud isikutele.

10. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär