Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Heade kavatsuste kokkuleppe projekti heakskiitmine ja volituse andmine Edgar Savisaarele
Tallinna Linnavalitsus 29.08.2007 korraldus number 1484
Redaktsiooni kehtivus:29.08.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

29. august 2007 nr 1484-k

 

 

Heade kavatsuste kokkuleppe projekti heakskiitmine ja volituse andmine Edgar Savisaarele

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3, § 35 lõike 5 ja Tallinna põhimääruse § 44 lõike 1 punkti 2 alusel:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Tallinna linna ja mittetulundusühingu AUDENTESE ÜLIKOOLI VÕRKPALLIKLUBI vahel sõlmitav heade kavatsuste kokkuleppe projekt.

2. Volitada Tallinna linnapead Edgar Savisaart Tallinna linna nimel alla kirjutama juurdelisatud heade kavatsuste kokkuleppele.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Spordi- ja Noorsooametile ja mittetulundusühingule AUDENTESE ÜLIKOOLI VÕRKPALLIKLUBI.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

LISA

Tallinna Linnavalitsuse

29. augusti 2007

korraldusele nr 1484-k

 

HEADE KAVATSUSTE KOKKULEPPE PROJEKT

 

 

 

Tallinnas                                                                                                “……“ …………. 2007

 

Tallinna linn, keda esindab linnapea Edgar Savisaar, kes tegutseb Tallinna Linnavalitsuse…. augusti 2007 korralduse nr …. -k alusel,

ja

mittetulundusühing AUDENTESE ÜLIKOOLI VÕRKPALLIKLUBI  (registrikood 80132193), asukoht Tondi 84, Tallinn, keda esindab juhatuse liige Marek Kaleta, kes tegutseb põhikirja alusel

 

edaspidi eraldi nimetatud pool ja koos pooled sõlmisid alljärgneva heade kavatsuste kokkuleppe, edaspidi nimetatud kokkulepe, järgnevatel tingimustel:

 

Kokkuleppe eeldus

1.      Pooled soovivad kaasa aidata Tallinna linna tuntusele läbi võrkpallimeeskonna esinemise rahvusvahelistel võistlustel.

2.      Pooled soovivad läbi rahvusvahelise tasandi saavutusspordi propageerida sportlikku eneseteostust ja eluviisi.

3.      Tallinna linn soovib pakkuda linlastele tipptasemel sportlikku elamust.

4.      Tallinna linn soovib hooajaks 2007/2008 valida Tallinna võrkpalli esindusmeeskonnaks mittetulundusühingu AUDENTESE ÜLIKOOLI VÕRKPALLIKLUBI võrkpallimeeskonna SELVER TALLINN (edaspidi SELVER TALLINN).

5.      Tallinna linn tunnustab SELVER TALLINN saavutusi ning tahet osaleda rahvusvahelistel võistlustel.

Poolte kokkulepped

6.      SELVER TALLINN 2007/2008 hooaja eesmärgid on Schenker Liigas, mis on Eesti, Läti ja Leedu ühisliiga, jõuda finaali, Euroopa karikasarja Challenge Cup`il pääseda teise ringi ning võita nii Eesti karika- kui ka meistrivõistlused.

7.      Tallinna võrkpalli esindusmeeskonna nimes peab sisalduma nimi Tallinn.

8.      SELVER TALLINN kohustub tegema endast kõikvõimaliku punktis 6 nimetatud eesmärkide saavutamiseks.

9.      SELVER TALLINN kohustub reklaamima Tallinna linna ja kasutama Tallinna sümboolikat kõikides reklaammaterjalides, võistlusdressil, võistlusvormil ja võistlusareenil, kus peetakse kodumänge.

10.  SELVER TALLINN toetab esindusmeeskonna noortetegevust ning aitab kaasa järjepidevusele töös noorte võrkpalluritega.

11.  SELVER TALLINN korraldab võimalusel näidistreeninguid või esinemisi Tallinna üldhariduskoolides ja spordiklubides.

12.  SELVER TALLINN kohustub osalema pealinnas läbiviidavatel sporti propageerivatel üritustel või nende korraldamisel.

13.  Tallinna linn toetab mittetulundusühingu AUDENTESE ÜLIKOOLI VÕRKPALLIKLUBI võrkpallimeeskonda SELVER TALLINN 2007/2008 hooajal 1 (ühe) miljoni krooniga.

 

Kokkuleppe tähtaeg

14.  Pooled täidavad kokkuleppest tulenevaid tegevusi oma pädevuse piires ning võtavad eesmärgiks täita kokkuleppega võetud kohustusi 2007/2008 võrkpallihooaja lõpuni.

15.  Kokkulepet võib muuta poolte kirjalikul kokkuleppel.

16.  Poolte kontaktisikud:

 

Tallinna Spordi- ja Noorsooamet                                  Mittetulundusühing

Juhataja kohusetäitja                                                     AUDENTESE ÜLIKOOLI

Rein Ilves                                                                     VÕRKPALLIKLUBI

                                                                                    Juhatuse liige

                                                                                    Marek Kaleta

 

3725011874                                                              3725012567

rein.ilves@tallinnlv.ee                                                     marek.kaleta@audentes.ee


Kokkulepe on koostatud kahes (2) eksemplaris, millest kummalegi poolele jääb üks eksemplar.

 

Edgar Savisaar                                                 Marek Kaleta

Tallinna linn                                                                   AUDENTESE ÜLIKOOLI

                                                                                    VÕRKPALLIKLUBI

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär