Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara valitseja muutmine (ühistranspordi ootepaviljonid)
Tallinna Linnavalitsus 14.08.2007 korraldus number 1395
Redaktsiooni kehtivus:14.08.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

14. august 2007 nr 1395-k

 

 

Linnavara valitseja muutmine (ühistranspordi ootepaviljonid)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 65 lg 5 ja Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktide 3, 5.4, 15 ja 17 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 1. novembri 2006 korralduse nr 2203-k „Linnaosade valitsuste ja linnavalitsuse ametite funktsioonide ning juhtimisaluste muutmine“ punktiga 1.1.1:

 

 

1. Kristiine Linnaosa Valitsusel anda üle oma valitsemiselt ja bilansist Tallinna Transpordiameti valitsemisele ja bilanssi ühistranspordi ootepaviljonid vastavalt lisale.

2. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

3. Kristiine Linnaosa Valitsusel teha korraldus teatavaks Tallinna Transpordiametile.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

14. augusti 2007

korralduse nr 1395-k

LISA

 

Kristiine Linnaosa Valitsuse valitsemiselt ja bilansist Tallinna Transpordiametile  valitsemisele ja bilanssi üleantavad ühistranspordi ootepaviljonid

 

 

 

 

Jrk nr

Ühistranspordi ootepaviljoni asukoht ja nimetus

Ühik

Arv

Maksumus

 

 

1

Nõmme tee Hauka peatus

tk

1

25 113,00

 

 

2

Retke tee Retke tee

tk

1

16 500,00

 

 

3

Kotka tn Kotka peatus

tk

1

30 888,00

 

 

4

Nõmme tee Räägu peatus

tk

2

40 848,00

 

 

5

Nõmme tee Tüve peatus

tk

1

25 113,00

 

 

 

KOKKU

 

6

138 462,00

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär