Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Pärnu mnt 9a äriruumide tasuta kasutusse andmine (Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet)
Tallinna Linnavalitsus 29.06.2007 korraldus number 1331
Redaktsiooni kehtivus:29.06.2007 - ...

 


TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

KORRALDUS

 

 

 

 

 

Tallinn

29. juuni 2007 nr 1331-k

 

 

 

 

 

Pärnu mnt 9a äriruumide tasuta kasutusse andmine (Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet)

 

 

 

 

 

 

Võlaõigusseaduse § 13 lg 1, Tallinna põhimääruse § 66 lg 4, Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määruse nr 72 “Tallinna linnale kuuluvate hoonete või nende osade kasutusse andmisel kasutatavad tasumäärad ja kasutusotstarbe järgne liigitus“ punkti 3 alusel ja kooskõlas 13. augusti 2003 määruse nr 74 “Vara üleandmis-vastuvõtmisakti tüüpvormi kinnitamine“ punktiga 3 ning tulenevalt Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti 12. juuni 2007 taotlusest nr 1.-2/923-1:

 

 

 

 

 

1. Tallinna Kesklinna Valitsusel lõpetada poolte kokkuleppel Tallinna linna ja Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti vahel 15. novembril 2002 sõlmitud tähtajatu mitteeluruumi rendileping nr 03-2002032 Pärnu mnt 9 III korruse äriruumide nr 68-79 (inv pl) üldpinnaga 112,1 m² tasuta kasutamiseks kriisiabi- ja perenõustamiskeskusena. 

2. Tallinna Kesklinna Valitsusel anda otsustuskorras Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti (registrikood 75014965) kasutusse tasuta ja tähtajatult Pärnu mnt 9a I korruse äriruumid nr 3-12 (inv pl) üldpinnaga 61,7 m² ja II korruse äriruumid nr 14-20 (inv pl) üldpinnaga 65,1 m² (pind kokku 126,8 m²) järgmistel tingimustel:

2.1 äriruume kasutatakse kriisinõustamise teenuse ja perenõustamise ning –teraapia teenuse osutamiseks;

2.2 kasutaja tasub äriruumide kasutamise eest tasumisele kuuluvad kõrvalkulud (sh hooldus- ja halduskulud), maksud ja koormised;

2.3 äriruume on lubatud allkasutusse anda Mittetulundusühingule ELULIIN (registrikood 80011957) Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile kehtestatud tingimustel. 

3. Tallinna Kesklinna Valitsusel teha korraldus teatavaks Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile ning Mittetulundusühingule ELULIIN. 

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.  

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär