Komisjoni tegevuse lõpetamine (Lastesõime Aasalill likvideerimiskomisjon)

Tallinna Linnavalitsus 29.06.2007 korraldus number 1329

Redaktsiooni kehtivus 29.06.2007 - ...

 


   TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

29. juuni 2007 nr 1329-k

 

                                                                                           

Komisjoni tegevuse lõpetamine (Lastesõime Aasalill likvideerimiskomisjon)

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2 ja Tallinna põhimääruse § 501 lõike 6 alusel:

 

 

1. Lõpetada Tallinna Linnavalitsuse 27. detsembri 2006 korraldusega nr 2650-k moodustatud Lastesõime Aasalill likvideerimiskomisjoni tegevus.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 27. detsembri 2006 korraldus nr 2650-k „Lastesõime Aasalill likvideerimiskomisjoni moodustamine“.

3. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks komisjoni liikmetele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär