Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara bilansilise kuuluvuse muutmine (Akadeemia tee 30 ja Akadeemia tee 30A ehitised)
Tallinna Linnavalitsus 25.06.2007 korraldus number 1264
Redaktsiooni kehtivus:25.06.2007 - ...

 


  TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

25. juuni 2007 nr 1264-k

 

 

Linnavara bilansilise kuuluvuse muutmine (Akadeemia tee 30 ja Akadeemia tee 30A ehitised)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 65 lg 5 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu  27. novembri 1997  määrusega 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktidega 6, 14, 15 ja 17 ning arvestades  Tallinna Haridusametis 21. mail 2007 toimunud koosoleku protokolli:

 

 

1. Tallinna Haridusametil anda oma bilansist Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi bilanssi Akadeemia tee 30 kinnistul (kinnistusregistri registriosa nr 2829101, katastritunnus 78405:501:1480, pindala 10 226 m², sihtotstarve sotsiaalmaa) asuv ehitis (koolimaja) ja Akadeemia tee 30A kinnistul (kinnistusregistri registriosa nr 20279401 katastritunnus 78405:501:0093, pindala 11 606 m², sihtotstarve sotsiaalmaa) asuv ehitis (staadion).

2. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

3. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks Tallinna Mustamäe Gümnaasiumile.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär