Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Parkimistasu soodustuse andmine
Tallinna Linnavalitsus 25.06.2007 korraldus number 1259
Redaktsiooni kehtivus:25.06.2007 - ...

 


TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

25. juuni 2007 nr 1259-k

 

 

Parkimistasu soodustuste andmine

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 „Parkimistasu kehtestamine“ punktide 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 ja 8.7 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni ettepanekutest ja seletuskirjas toodud põhjendustest:

 

 

1. Anda parkimistasu soodustusi lisas nimetatud asutustele ja isikutele

2. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks lisas nimetatud isikutele ja asutusele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

        25. juuni 2007

korralduse nr 1259-k

                                                                                                                                                      LISA

 

 

 

Parkimistasu soodustuste saajad

 

 

 

 

 

Jrk

Parkimisloa taotleja

Parkimisala

Loa hind

Lubade

Kehtivusaja

 

Nr

 

 

kroonides

arv

lõpp

 

1.

Tallinna endine linnapea Ivi Eenmaa

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2007

 

2.

Tallinna teenetemärgi kavaler Andres Keevallik

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2007

 

3.

Tallinna Linnavolikogu Kantselei

Kesklinn kindel tänav

100.- kuu (96%)

1

31.12.2007

 

4.

Sihtasutus In Commune Bonum

Kindel tänav

100.- kuu (96%)

1

31.12.2007

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär