Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tööruhma moodustamine õnnemängu, kihlveo või totalisaatori mängukoha avamiseks kirjaliku nõusoleku saamiseks esitatud taotluse läbivaatamiseks ja seisukoha esitamiseks
Tallinna Linnavalitsus 25.06.2007 korraldus number 1257
Kehtetuks tunnistamine:29.04.2009
Redaktsiooni kehtivus:25.06.2007 - ...

KEHTETU:

Tlv k 29.04.2009 nr 703

 

   TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

25. juuni 2007 nr 1257-k

 

 

Töörühma moodustamine õnnemängu, kihlveo või totalisaatori mängukoha avamiseks kirjaliku nõusoleku saamiseks esitatud taotluste läbivaatamiseks ja seisukoha esitamiseks

 

 

 

Hasartmänguseaduse § 7 lg 3 ja Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3, § 31 lg 5, Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 1 ja 2 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 28. augusti 2002 määruse nr 92 “Hasartmänguseaduses ja Loteriiseaduses linnavalitsusele pandud ülesannete delegeerimine“ punktist 11:

 

 

1. Moodustada töörühm õnnemängu, kihlveo või totalisaatori mängukoha avamiseks taotluste läbivaatamiseks ja Tallinna Ettevõtlusameti juhatajale kirjaliku nõusoleku andmise otsustamiseks seisukoha esitamiseks.

2. Kinnitada töörühma koosseis järgnevalt:

Esimees

Jaanus Mutli abilinnapea,

Aseesimees

Taavi Aas abilinnapea,

Liikmed:

Kairi Teniste Tallinna Ettevõtlusameti juhataja,

 

Aave Jürgen Tallinna Ettevõtlusameti hinna ja tarbijakaitse teenistuse direktor,

 

Endrik Mänd Tallinna Linnaplaneerimise Ameti üldplaneeringute teenistuse direktor,

 

Rain Seier Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ehitusjärelevalve teenistuse direktor,

 

Ülle Kamm Tallinna Linnakantselei õigusteenistuse õigusloome ja eelnõude osakonna jurist,

 

Andres Vider Tallinna Linnakantselei abilinnapea nõunik.

3. Kutsuda töörühma töös osalema linnaosade vanemad nende haldusterritooriumil paiknevate õnnemängu mängukohtade avamiseks esitatud taotluste läbivaatamisel.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele ja kõigile linnaosade vanematele.

5. Korraldus jõustub 2. juulil 2007.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär