Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 28. augusti 2002 määruse nr 92 "Hasartmänguseaduses ja Loteriiseaduses linnavalitsusele pandud ülesannete delegeerimine" muutmine
Tallinna Linnavalitsus 25.06.2007 määrus number 69
Jõustumine:02.07.2007
Kehtetuks tunnistamine:22.10.2012
Redaktsiooni kehtivus:02.07.2007 - 22.10.2012

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 17.10.2012 nr 48, jõustumine 22.10.2012

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

25. juuni 2007 nr 69

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 28. augusti 2002 määruse nr 92 “Hasartmänguseaduses ja Loteriiseaduses linnavalitsusele pandud ülesannete delegeerimine” muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Haldusmenetluse seaduse § 8 lõike 2, Hasartmänguseaduse § 7 lõike 3, § 8 lõike 8, § 12 lõike 2, § 18 lõike 3 punkti 5 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002 määrusega nr 71 kinnitatud Tallinna Ettevõtlusameti põhimääruse punktiga 2.1.9.

 

 

 

 

 

       

§ 1.  Muuta Tallinna Linnavalitsuse 28. augusti 2002 määrust nr 92 “Hasartmänguseaduses ja Loteriiseaduses linnavalitsusele pandud ülesannete delegeerimine” järgmiselt:

1)  asendada preambulis sõnad “Tallinna Linnavolikogu 23. augusti 2001 määrusega nr 34 kinnitatud Tallinna Ettevõtlusameti põhimääruse punkti 2.1.8” sõnadega “Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002 määrusega nr 71 kinnitatud Tallinna Ettevõtlusameti põhimääruse punktiga 2.1.9”.

2)  täiendada määrust punktiga 11 järgmises sõnastuses:

“11. Tallinna Linnavalitsus võib oma korraldusega moodustada töörühma õnnemängu, kihlveo või totalisaatori mängukoha avamiseks taotluste läbivaatamiseks ja seisukoha esitamiseks nõusoleku andmise üle otsustamiseks.”

§ 2.  Määrus jõustub 2. juulil 2007.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär