Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Keskkonnaohtlike sõidukite käitlemise ajutise komisjoni moodustamine ning volituste andmine käitlustoimingute korraldamiseks
Tallinna Linnavalitsus 20.06.2007 korraldus number 1198
Redaktsiooni kehtivus: - 20.12.2017

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 20.12.2017 nr 2028

REDAKTSIOON:
Tlv k 10.02.2010 nr 193

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

20. juuni 2007 nr 1198-k

 

 

Keskkonnaohtlike sõidukite käitlemise ajutise komisjoni moodustamine ning volituste andmine käitlustoimingute korraldamiseks

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, Jäätmeseaduse § 2 lg 1 ja 2, § 9, § 17 lg 1, § 25 lg 2 p 3 ja Tallinna põhimääruse § 501 lg 6 alusel ning tulenevalt vajadusest vältida keskkonnaohtu:

 

     

1. (Kehtetu - Tlv k 10.02.2010 nr 193)

2. Komisjonil:

2.1 selgitada välja Tallinna linna poolt parklatesse teisaldatud ning seal asuvad sõidukid, nende omanikud ning teavitada omanikke parklates asuvatest sõidukitest;

2.2 korraldada sõidukiomanike mitteleidmisel keskkonnaohtlikuks muutunud sõidukite edastamine romusõidukite kogumis- või lammutuskohta.

3. Volitada Tiit Siimonit allkirjastama keskkonnaohtlike sõidukite üleandmise ja vastuvõtu akte.

4. Komisjonil koostada töötulemustest kokkuvõte 15. juuliks 2007 ning esitada see Tallinna abilinnapeale Jaanus Mutlile.

5. Tallinna Transpordiametil teha käesolev korraldus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär