Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
20.06.2007- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Liikluskorraldus X noorte laulu- ja tantsupeo ajal ning teede ja tänavate sulgemismaksust vabastamine
Tallinna Linnavalitsus 20.06.2007 korraldus number 1197
Redaktsiooni kehtivus:20.06.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

20. juuni 2007 nr 1197-k

 

 

Liikluskorraldus X noorte laulu- ja tantsupeo ajal ning teede ja tänavate sulgemismaksust vabastamine

 

 

 

Liiklusseaduse § 2 lg 4 ja § 45 lg 3, Teeseaduse § 33 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2004 määruse nr 56 “Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine“ punkti 7.3.4, Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määruse nr 8 “Liiklusseadusega kohalikule omavalitsusele antud liikluse korraldamise ja liiklusohutuse tagamise õiguse delegeerimine“ punkti 1, Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määruse 43 „Tallinna linna avaliku korra eeskiri ja avaliku koosoleku korraldamise nõuded“ § 19 lg 2 ja Tallinna Linnavalitsuse 18. mai 2005 määruse nr 56 “Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri“ § 1 lg 2 p 1 ja § 4 lg 5 alusel ning tulenevalt  Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse taotlusest nr 160 13. juuni 2007:

 

 

1. Linnakantseleil anda Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutusele (registrikood 90005188) avaliku ürituse luba X noorte laulu- ja tantsupeoga seotud ürituste korraldamiseks Tallinnas 27. juunist kuni 1. juulini 2007.

2. Sulgeda liikluseks:

2.1  Staadioni tänav, Võistluse tänav ja Püssirohu tänav 27. juunil kell 7.00 kuni 30. juuni kella 20.00-ni;

2.2 Juhkentali tänav (v.a ühissõidukid ja korraldajate erilubadega sõidukid) 29. juunil kell 13.00 – 22.30 ja 30. juunil kell 10.00 – 19.00;

2.3 Narva maantee (Pirita tee ja J.Smuuli tee vahelisel lõigul v.a ühissõidukid ja korraldajate erilubadega sõidukid) 1. juulil kell 9.30 – 21.00;

2.4 Endla tänav (Koidu tänava ja Toompuiestee vahelisel lõigul), Luise tänav (Toompuiestee  ja Suur-Ameerika tänava vahelisel lõigul), Koidu tänav (Endla tänava ja Luise tänava vahelisel lõigul),  Tõnismäe tänav (Kaarli pst ja Hariduse tänava vahelisel lõigul), Hariduse tänav, Kaarli pst, Harju tänav (Vabaduse väljaku ja Müürivahe tänava vahelisel lõigul), Müürivahe tänav (Suur-Karja tänava ja Harju tänava vahelisel lõigul), Vabaduse väljak 1. juulil kell 8.00-st kuni rongkäigu lõpuni (orienteeruvalt kella 12.30-ni);

2.5  Pärnu mnt – Viru väljak – Narva mnt – Pirita tee (kuni Lauluväljakuni) 1. juulil alates kella 08.45-st vastavalt rongkäigu liikumisele kuni rongkäigu lõpuni (orienteeruvalt kella 12.30-ni).

3. Ürituse korraldajal võimaldada elanike ja asutuste juurdepääs punktides 2.1, 2.2 ja 2.3 nimetatud tänavatele. Juurdepääsu võimalust hindab ja otsustab reguleerija lähtuvalt liiklusolukorrast.

4. Keelata sõidukite parkimine:

4.1 Pirita tee äärses Russalka parklas, Vana-Pirita teel (Pirita tee ja Pirita tee nr 20 vahelisel ühesuunalisel lõigul) ning Lauluväljaku ülemiste väravate läheduses olevates parklates (v.a korraldajate erilubadega sõidukid) 29. juunil kella 07.00 kuni 1. juuli kella 21.00;

5. Keelata sõidukite peatumine:

5.1  Pirita tee kesklinnast väljuval suunal (Vana-Pirita tee ja Pirita tee nr 20 vahelisel lõigul) 29. juuni kella 10.00 kuni 1. juuli kella 21.00-ni (v.a korraldajate erilubadega);

5.2 Kuristiku tänaval, Joa tänaval ja Oru tänaval 29. juunil kella 07.00 kuni 1. juuli kella 21.00;

5.3 Müürivahe tänaval (Suur-Karja tänava ja Harju tänava vahelisel lõigul), Harju tänaval (Kaarli pst ja Müürivahe tänava vahelisel lõigul), Vabaduse väljakul ja Koidu tänaval (Endla tänava ja Luise tänava vahelisel lõigul) 30. juunil kella 21.00-st kuni 1. juulil rongkäigu lõpuni (orienteeruvalt kella 12.30-ni).

6. Vabastada Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus punktis 2 nimetatud  tänavate sulgemisel teede ja tänavate sulgemismaksust ja Vabaduse väljaku parkla sulgemisega kaasneva saamata jäänud tulu hüvitamisest.

7. Tallinna Autobussikoondise AS-il 1. juulil 2007:

7.1 alates kella 08.00-st kuni laulupeo rongkäigu lõpuni (orienteeruvalt 12.30-ni) suunata liinide
nr 16, 17A, 23 ja 23A autobussid mööda Endla tänavat, Suur-Ameerika tänavat ja Liivalaia tänavat, täiendava peatusega Endla tn - Suur-Ameerika tn ristmiku piirkonnas;

7.2 alates kella 08.00-st kuni laulupeo rongkäigu lõpuni (orienteeruvalt kella 12.30-ni) suunata liini nr 40 autobussid mööda Paldiski maanteed (tagasisuunal Tehnika tänavat), Toompuiesteed, Rannamäe teed, Suur-Rannavärava tänavat (tagasisuunal Mere puiesteed, Põhja puiesteed), Ahtri tänavat ja Mere puiesteed kuni peatuseni Mere puiestee;

7.3 alates kella 08.30-st kuni laulupeo rongkäigu lõpuni (orienteeruvalt kella 12.30-ni):

7.3.1 suunata liinide nr 1A ja 8 autobussid Pirita teel kuni Lillepi peatuseni;

7.3.2 suunata liini nr 3 autobussid kuni Mere puiestee peatuseni;

7.3.3 suunata liini nr 5 autobussid ümbersõidule linnast väljuval suunal mööda Pärnu maanteed, Liivalaia tänavat, A.Lauteri tänavat, Estonia puiesteed, Gonsiori tänavat, Laagna teed, J.Smuuli teed, Narva maanteed, Kose teed, tagasipöördega Pirita tee – Saare tee ristmiku piirkonnas ning kesklinna suunal mööda Kose teed, Vabaõhukooli teed, Rahvakooli teed, Kelluka teed, Narva maanteed, J.Smuuli teed, Laagna teed, Gonsiori tänavat, Estonia puiesteed, Lembitu tänavat, Liivalaia tänavat ja Pärnu maanteed;

7.3.4 suunata liinide nr 18 ja 36 autobussid Pärnu maantee - Tõnismäe tänava ristmikuni;

7.3.5 suunata liini nr 15 autobussid ümbersõidule Teatri väljak, Estonia puiestee, Gonsiori tänav ja Teatri väljak, tehes täiendava peatuse Gonsiori tänaval autobussiliinide nr 9, 11, 46 ja 51 Kunstiakadeemia peatuses;

7.3.6 suunata liinide nr 19 ja 51 autobussid ümbersõidule mööda Liikuri tänavat, J.Smuuli teed, Laagna teed, Gonsiori tänavat, Kivisilla tänavat, Rävala puiesteed, A.Laikmaa tänavat ja Gonsiori tänavat;

7.3.7 suunata liinide nr 44 ja 35 autobussid ümbersõidule mööda J.Smuuli teed, Laagna teed, Gonsiori tänavat, Kivisilla tänavat, Rävala puiesteed, A.Laikmaa tänavat ja Gonsiori tänavat;

7.3.8 suunata liinide nr 29 ja 60 autobussid ümbersõidule mööda Narva maanteed, J.Smuuli teed, Laagna teed ja Gonsiori tänavat, Kivisilla tänavat, Rävala puiesteed, A.Laikmaa tänavat ja Gonsiori tänavat;

7.3.9 suunata liinide nr 34A ja 38 autobussid ümbersõidule mööda Pärnamäe teed, Narva maanteed, Ussimäe teed, K.Kärberi tänavat, Laagna teed, Gonsiori tänavat, Kivisilla tänavat, Rävala puiesteed, A.Laikmaa tänavat ja Gonsiori tänavat;

7.3.10 teha autobussiliinidel nr 19, 29, 34A, 35, 38, 44, 51 ja 60 täiendav peatus Gonsiori tänaval Kunstiakadeemia peatuses enne trammiteed Kivisilla tänava ja A.Laikmaa tänava vahel;

7.3.11 pikendada nr 50 liini autobusside marsruut kesklinna mööda Majaka tänavat, Lubja tänavat, Tartu maanteed, Rävala puiesteed, A.Laikmaa tänavat ja Gonsiori tänavat ning tagasisuunal Gonsiori tänavat, Pronksi tänavat, Tartu maanteed, Lasnamäe tänavat, Majaka tänavat, Majaka põiki ja Pae tänavat, tehes täiendava peatuse Gonsiori tänaval Kunstiakadeemia peatuses enne trammiteed Kivisilla tänava ja A.Laikmaa tänava vahel ja Majaka põigis vahetult peale Majaka tänava ristmikku;

7.4 teha peatused ümbersõidumarsruudile jäävates ühistranspordipeatustes.

8. Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise AS-il 1. juulil 2007:

8.1 alates kella 07.00-st kuni laulupeo rongkäigu lõpuni (orienteeruvalt kella 12.30-ni):

8.1.1 lühendada trollibussiliinide nr 2, 3 ja 6 marsruuti Endla tänava - Koidu tänava ristmikuni;

8.1.2 suunata liini nr 1 trollibussid Balti jaama;

8.1.3 teha peatused ümbersõidumarsruudile jäävates trollipeatustes.

8.2 katkestada trammiliiklus Pärnu maanteel ja Narva maanteel alates kella 08.30-st kuni laulupeo rongkäigu lõpuni (orienteeruvalt kella 12.30-ni);

8.3 teha kolonnide kogunemiskohtades ja rongkäigu liikumise trassil trollibussi õhuliinid pingetuks kella 8.15-st ja trammiliinid kella 08.45-st.

9. MRP Linna Liinide AS-il 1. juulil 2007:

9.1 alates kella 08.30-st kuni laulupeo rongkäigu lõpuni (orienteeruvalt kella 12.30-ni):

9.1.1 suunata liini nr 20 autobussid Pärnu maantee - Tõnismäe tn ristmikuni;

9.1.2 suunata liini nr 2 autobussid ümbersõidule mööda Tartu maanteed, Rävala puiesteed, A.Laikmaa tänavat, Gonsiori tänavat, Pronksi tänavat ja Tartu maanteed, tehes peatuse Gonsiori tänaval Kunstiakadeemia peatuses enne trammiteed Kivisilla tänava ja A.Laikmaa tänava vahel.

10. Transpordiametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid ja teha korraldus teatavaks punktides 1, 7, 8 ja 9 nimetatud isikutele ning teavitada AS-i Ühisteenused parkimisala muutumisest vastavalt käesolevale korraldusele.

11. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär