Tallinna Linnavalitsus 20.06.2007 korraldus number 1197.
Liikluskorraldus X noorte laulu- ja tantsupeo ajal ning teede ja tänavate sulgemismaksust vabastamine

Aktile on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna linna avaliku korra eeskiri ja avaliku koosoleku korraldamise nõuded Tvk m 43 25.08.2005 01.01.2006
2 Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri Tlv m 56 18.05.2005 23.05.2005
3 Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine Tvk m 56 20.12.2004 01.01.2005
4 Liiklusseadusega kohalikule omavalitsusele antud liikluse korraldamise ja liiklusohutuse tagamise õiguse delegeerimine Tvk m 8 24.01.2002 31.01.2002