Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara valitseja muutmine (lastemänguväljakud)
Tallinna Linnavalitsus 20.06.2007 korraldus number 1194
Redaktsiooni kehtivus:20.06.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

20. juuni 2007 nr 1194-k

 

 

Linnavara valitseja muutmine (lastemänguväljakud)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 65 lg 5 ja Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktide 3, 5.4, 10, 12, 17 ja 18 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 määrusega nr 69 “Tallinna Keskkonnaameti põhimäärus“ ja Tallinna Linnavalitsuse 1. novembri 2006 korralduse nr 2203-k “Linnaosade valitsuste ja linnavalitsuse ametite  funktsioonide ning juhtimisaluste muutmine“ punktiga 1.2.2:

 

 

1. Nõmme Linnaosa Valitsusel anda oma valitsemiselt ja bilansist Tallinna Keskkonnameti valitsemisele ja bilanssi lastemänguväljakute mänguelemendid vastavalt lisale.

2. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

3. Nõmme Linnaosa Valitsusel teha korraldus teatavaks Tallinna Keskkonnaametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

LISA 

Tallinna Linnavalitsuse

20. juuni 2007

korraldusele nr 1194-k

 

 

 

 

Nõmme Linnaosa Valitsuse valitsemiselt ja bilansist Tallinna Keskkonnaameti valitsemisele ja bilanssi üleantavad lastemänguväljakud

 

 

Jrk

Vara nimetus ja asukoht

Maksumus

Mänguelemendid

 

 

1

Harku – Pidu tn 11 kõrval

44372,73

liumägi

 

 

kiik

 

 

poom

 

 

palkpink 2tk

 

 

ronimismudel

 

 

rippredel

 

 

2

Hiiu - Hiiu tn/ Sihi tn ristmikul

43163,00

liumägi

 

 

kiik

 

 

poom 2tk

 

 

ronimismudel

 

 

3

Hüppetorni - Hüppetorni parkmetsas

43163,00

liumägi

 

 

kiik

 

 

poom 2tk

 

 

ronimismudel

 

 

4

Ilmarise - Ilmarise tn/ Olevi tn ristmikul

37272,73

liumägi

 

 

kiik

 

 

poom

 

 

palkpink 2tk

 

 

ronimismudel

 

 

5

J. V. Jannseni - Põllu tn 110 vastas

45100,00

liumägi

 

 

kiik

 

 

palkpink

 

 

ronimismudel

 

 

korvpallilaud

 

 

rippredel

 

 

6

P. Kerese – P. Kerese parkmetsas

37272,73

liumägi

 

 

kiik

 

 

poom 3tk

 

 

ronimismudel

 

 

7

Laagri - Tammede pst 3a vastas

45100,00

liumägi

 

 

kiik

 

 

ronimismudel

 

 

rippredel

 

 

pink

 

 

8

Mahla- Mahla tn 56 taga

37272,73

liumägi

 

 

kiik

 

 

poom

 

 

palkpink 2tk

 

 

ronimismudel

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

M. Metsanurga – M. Metsanurga tn 43 vastas

 

 

 

 

 

37272,73

liumägi

 

 

kiik

 

 

poom

 

 

palkpink

 

 

ronimismudel

 

 

pink

 

 

10

Nurme - Kreegi mets

42338,00

liumägi

 

 

kiik

 

 

poom 2tk

 

 

ronimismudel

 

 

rippredel

 

 

11

Näituse - Sihi tn 25 kõrval

38000,00

liumägi

 

 

kiik

 

 

ronimismudel

 

 

pink 2tk

 

 

12

Oravamäe park – Rulli tn 6 vastas

37272,73

liumägi

 

 

kiik

 

 

poom

 

 

palkpink 2tk

 

 

ronimismudel

 

 

13

Pihlaka – Pihlaka tn 14 kõrval

38000,00

liumägi

 

 

kiik

 

 

palkpink

 

 

ronimismudel

 

 

pink

 

 

14

Päikese pst - Päikese pst 61a vastas

44372,73

liumägi

 

 

kiik

 

 

poom

 

 

palkpink

 

 

ronimismudel

 

 

korvpallilaud

 

 

15

Pääsküla- Pärnu mnt 453 kõrval

44800,00

liumägi

 

 

kiik

 

 

palkpink

 

 

ronimismudel

 

 

pink

 

 

16

Pääsküla Noortekeskus – Rännaku pst 1 kõrval

44372,73

liumägi

 

 

kiik

 

 

poom 2tk

 

 

ronimismudel

 

 

rippredel

 

 

17

Raku – Valdeku tn 164 kõrval

37272,72

liumägi

 

 

kiik

 

 

palkpink

 

 

ronimismudel

 

 

korvpallilaud

 

 

18

Raudtee - Raudtee tn 145 vastas

37272,73

liumägi

 

 

kiik

 

 

poom 3tk

 

 

ronimismudel

 

 

19

Risti- Risti tn 2c kõrval

37000,00

liumägi

 

 

kiik

 

 

palkpink

 

 

ronimismudel

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

Rohula - Rohula tn/ Kastani tn ristmikul

 

 

 

 

37272,73

liumägi

 

 

kiik

 

 

poom

 

 

palkpink 2tk

 

 

ronimismudel

 

 

21

Suusa - Hüppetorni mets

37272,73

liumägi

 

 

kiik

 

 

poom

 

 

palkpink 2tk

 

 

ronimismudel

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

Särje – Särje tn 31 vastas

 

 

 

 

37272,72

liumägi

 

 

kiik

 

 

palkpink 2tk

 

 

ronimismudel

 

 

korvpallilaud

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

Tammepärja- Kalda tn 64 taga

 

 

 

 

37272,73

liumägi

 

 

kiik

 

 

poom

 

 

palkpink 2tk

 

 

ronimismudel

 

 

24

Liumägi Ilo pargis – Vabaduse pst 8 kõrval

17464,00

liumägi

 

 

 

 

 

25

 

 

 

Tihniku - Tihniku tn 6 vastas

 

 

 

43163,00

liumägi

 

 

kiik

 

 

poom 2tk

 

 

ronimismudel

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

Torni - Torni tn 11 vastas

 

 

 

 

37272,72

liumägi

 

 

kiik

 

 

palkpink

 

 

ronimismudel

 

 

korvpallilaud

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

Tähe - Nõmme- Kase tn 12 vastas

 

 

 

 

37272,72

liumägi

 

 

kiik

 

 

palkpink

 

 

ronimismudel

 

 

korvpallilaud

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

Vabaduse pst 213 kõrval

 

 

 

 

 

44372,73

liumägi

 

 

kiik

 

 

poom

 

 

palkpink 2tk

 

 

ronimismudel

 

 

rippredel

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

Valdeku tn 122 – Valdeku tn 122 sisehoovis

 

 

 

 

37000,00

liumägi

 

 

palkpink

 

 

ronimismudel

 

 

korvpallilaud

 

 

pink

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

Vanaka - Piiri tn 11 vastas

 

 

 

 

 

37272,72

liumägi

 

 

kiik

 

 

palkpink 2tk

 

 

ronimismudel

 

 

korvpallilaud

 

 

rippredel

 

 

 

 

 

31

 

 

 

Veskimöldre - Soovildiku tn 19 vastas

 

 

 

38000,00

liumägi

 

 

kiik

 

 

palkpink

 

 

ronimismudel

 

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

Võidu - Kagu tn 10 vastas

 

 

 

 

 

44372,73

liumägi

 

 

kiik

 

 

palkpink

 

 

ronimismudel

 

 

korvpallilaud

 

 

rippredel

 

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

Õie park – Õie tn 31 vastas

 

 

 

 

37272,72

liumägi

 

 

kiik

 

 

poom

 

 

ronimismudel

 

 

korvpallilaud

 

 

 

34

 

Ilo park – Vabaduse pst 8 kõrval

 

37272,73

kiik

 

 

ronimismudel

 

 

 

35

 

Mai – Mai tn 2 vastas

 

37272,73

kiik

 

 

linnak

 

 

 

 

 

 

36

 

 

 

 

Külmallika tn 15a- Nõmme Spordikeskus

 

 

 

 

42338,00

liumägi

 

 

kiik

 

 

ronimismudel

 

 

rippredel

 

 

pink 2tk

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär