Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Nõusoleku andmine Tallinna kaubamärkide kasutamiseks
Tallinna Linnavalitsus 20.06.2007 korraldus number 1192
Redaktsiooni kehtivus:20.06.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

20. juuni 2007 nr 1192-k

 

 

Nõusoleku andmine Tallinna kaubamärkide kasutamiseks

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 punkti 2, Kaubamärgiseaduse § 4 lõike 2, Tallinna põhimääruse § 49 lg 1 punkti 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 10. jaanuari 2007 määruse nr 6 “Tallinna kaubamärkide registreerimise ning kaubamärkide ja sümbolite kasutamise kord ning Tallinna Linnavalitsuse kaubamärgi komisjoni põhimääruse kinnitamine“ § 5, § 6, § 7 lõikega 2 ja § 18 punktiga 2 ning tulenevalt FIE Neþdana Tihhonova taotlusest ja Tallinna kaubamärgi komisjoni 08. juuni 2007 protokollist:

 

 

1. Nõustuda kaubamärkide “Vana-Toomas“ (registreeringu number 40927), “Tallinna Raekoda“ (registreeringu number 33068) ja “Viru Värav“ (registreeringu number 32993) kasutamisega kaks aastat FIE Neþdana Tihhonova (registrikood 11370817) poolt toodetavatel suveniiridel 350 krooni iga kaubamärgi eest aastas alates litsentsilepingu sõlmimisest.

2. Tallinna Linnakantseleil sõlmida FIE-ga Neþdana Tihhonova litsentsileping kaheks aastaks kaubamärkide “Vana-Toomas“, “Tallinna Raekoda“ ning “Viru Värav“  kasutamise kohta.

3. Tallinna Linnavalitsuse kaubamärgi komisjonil teha korraldus teatavaks FIE-le Neþdana Tihhonova 5 tööpäeva jooksul arvates korralduse vastuvõtmisest.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär