Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna liikmeõiguste teostaja määramine Mittetulundusühingu Harjumaa Ühistranspordikeskus üldkoosolekul ja revisjonikomisjoni liikme määramine
Tallinna Linnavalitsus 20.06.2007 korraldus number 1188
Redaktsiooni kehtivus:20.06.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

20. juuni 2007 nr 1188-k

 

 

Tallinna linna liikmeõiguste teostaja määramine Mittetulundusühingu Harjumaa Ühistranspordikeskus üldkoosolekul ja revisjonikomisjoni liikme määramine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 4, Tallinna põhimääruse § 69 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 16. septembri 2004 otsuse nr 197 „Mittetulundusühingu Harjumaa Ühistranspordikeskus asutamisel osalemise otsustamine“ punkti 3 ja Mittetulundusühingu Harjumaa Ühistranspordikeskus põhikirja punkti 6.1 alusel:

 

 

1. Volitada Tallinna Transpordiameti peaökonomist Mart Moosust 28. juunil 2007 toimuval Mittetulundusühingu Harjumaa Ühistranspordikeskus üldkoosolekul teostama Tallinna linna liikmeõigusi.

2. Mart Moosusel esitada 28. juunil 2007 toimuval üldkoosolekul ettepanek määrata Mittetulundusühingu Harjumaa Ühistranspordikeskus revisjonikomisjoni liikmeks linna esindajana Tallinna Transpordiameti peaökonomist Mart Moosus.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks punktis 1 nimetatud isikule ning Mittetulundusühingule Harjumaa Ühistranspordikeskus.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär