Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna eelarvestrateegia aastateks 2008-2011
Tallinna Linnavolikogu 21.06.2007 määrus number 21
Jõustumine:28.06.2007
Redaktsiooni kehtivus:28.06.2007 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

21. juuni 2007 nr 21

 

 

Tallinna linna eelarvestrateegia aastateks 2008-2011

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkt 2 alusel, kooskõlas Tallinna põhimääruse § 6 lõikega 3, Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 2003 määrusega nr 59 kinnitatud Tallinna linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra punktiga 6 ja 9. veebruari 2006 määruse nr 5 “Tallinna arengudokumentide menetlemise kord“  § 10 lõigetega 2, 3 ja 4 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust.

 

 

§ 1.  Kinnitada Tallinna linna eelarvestrateegia aastateks 2008‑2011 vastavalt lisale.

§ 2.  Tallinna Linnavalitsusel lähtuda eelarvestrateegiast linna eelarve koostamisel.

§ 3.  Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 määrus nr 41 “Tallinna linna eelarvestrateegia aastateks 2007‑2010“.

§ 4.  Määrus jõustub 28. juunil 2007.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

 

LISA