Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Stardiabi, koolitustoetuse ja uute töökohtade toetuse taotluste hindamise ajutise komisjoni koosseisu muutmine
Tallinna Linnavalitsus 20.06.2007 korraldus number 1186
Redaktsiooni kehtivus:20.06.2007 - ...

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 10.03.2010 nr 344

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

20. juuni 2007 nr 1186-k

 

 

Stardiabi, koolitustoetuste ja uute töökohtade toetuse taotluste hindamise ajutise komisjoni koosseisu muutmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 6 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 18. aprilli 2002 määrusega nr 26 kehtestatud Alustava ettevõtluse toetamiseks stardiabi taotlemise ja menetlemise korraga ja Ettevõtete töötajate väljaõppe, ümber- ja täiendkoolituse toetuse taotlemise ja menetlemise korraga, 18. aprilli 2002 määrusega nr 27 kehtestatud Ettevõttele olulise spetsialisti täiendkoolituse toetuse (stipendiumi) taotlemise ja menetlemise korraga ja Ettevõtte praktikajuhendaja toetuse taotlemise ja menetlemise korraga ning 20. aprilli 2006 määrusega nr 22 “Uute töökohtade loomise toetuse taotlemise ja menetlemise kord”:

 

 

     

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 8. mai 2002 korraldusega nr 1353-k moodustatud ja Tallinna Linnavalitsuse 7. juuni 2006 korraldusega nr 1233-k ümbernimetatud stardiabi, koolitustoetuste ja uute töökohtade toetuse taotluste hindamise ajutise komisjoni koosseisu alljärgnevalt:

1.1  arvata komisjoni koosseisust välja Deniss Boroditš;

1.2  kinnitada komisjoni koosseisu Nikolai Degtjarenko, Tallinna Linnavolikogu liige.

 

2.    Tallinna Ettevõtlusametil teha korraldus teatavaks Deniss Boroditšile ja Nikolai Degtjarenkole.

 

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

 

Linnapea

Toomas Sepp

                                                                                                    Linnasekretär