Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 30. juuni 2004 määruse nr 29 "Alkohoolse joogi jaemüügi ja reklaami piirangute ja kitsenduste kehtestamine Tallinnas ning Tallinna Linnavolikogu 27. jaanuari 2000 määruse nr 4 kehtetuks tunnistamine"
Tallinna Linnavolikogu 21.06.2007 määrus number 26
Jõustumine:01.08.2007
Kehtetuks tunnistamine:01.10.2008
Redaktsiooni kehtivus:01.08.2007 - ...

KEHTETU:

Tvk m 18.09.2008 nr 30 jõust. 01.10.2008

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

21. juuni 2007 nr 26

 

 

Tallinna Linnavolikogu 30. juuni 2004 määruse nr 29 “Alkohoolse joogi jaemüügi ja reklaami piirangute ja kitsenduste kehtestamine Tallinnas ning Tallinna Linnavolikogu 27. jaanuari 2000 määruse  nr 4 kehtetuks tunnistamine“ muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1, alkoholiseaduse § 42 lõike 1 punktide 1 ja 2 alusel ja kooskõlas spordiseaduse § 20 lõigetega 1 ja 2 ning Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määruse nr 43 “Tallinna linna avaliku korra eeskiri ja avaliku koosoleku korraldamise nõuded“ § 2 lõikega 3.

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 30. juuni 2004 määruses nr 29 “Alkohoolse joogi jaemüügi ja reklaami piirangute ja kitsenduste kehtestamine Tallinnas ning Tallinna Linnavolikogu 27. jaanuari 2000 määruse nr 4 kehtetuks tunnistamine“ tehakse järgmised muudatused:

1) muudetakse punkti 1 ja sõnastatakse järgmiselt:

“1. Keelata alkohoolse joogi jaemüük kauplustes alates kella 20:00‑st kuni kella 08:00‑ni.“;

2) määrust täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

“11 Väljaspool siseruume toimuval avalikul üritusel ja spordiürituse loa alusel toimuval spordiüritusel on lubatud kaubelda ainult lahja alkohoolse joogiga.“;

3) tunnistatakse kehtetuks punkt 9.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. augustil 2007.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees